Projekt pågående

Aktiva platser för väntan

Vad händer medan vi väntar? Göteborgsregionen genomför en förstudie kring konstnärliga upplevelser vid stationssamhällen och knutpunkter.

Syfte och mål

Knutpunkter för pendlare upplevs ofta som anonyma samtidigt som de är en mötesplats i vardagen och en förutsättning för människors förflyttningar. Göteborgsregionen undersöker hur dessa platser kan upplevas som mer välkomnande, specifika, inbjudande och trygga. Att kunna kombinera det väntande som resande innebär med oväntade konstnärliga upplevelser.

Vilka historier om en plats behöver komma upp till ytan? Vilka drömmar om framtiden kan genereras i ett samskapande? Hur kan platser omformas från att vara passiva till att upplevas som aktiva? Hur kan du veta och uppleva att du just nu befinner dig i Västra Bodarna, Ytterby eller Nol?

Utifrån erfarenheter från tidigare projekt, processer och förstudier vill vi hitta sätt att arbeta med platsernas utformning och funktion ur både ett konstnärligt, identitetsskapande, socialt och funktionellt perspektiv.

Under 2023 genomför görs intervjuer med pendlare på utvalda platser och workshops med olika målgrupper i de medverkande kommunerna.

Resultat

Rapport: Aktiva platser för väntan

Finansiär

Projektet finansieras genom delregionala utvecklingsmedel (DRUM) från Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Julia Boström

Regionplanerare/Kulturstrateg

031-335 54 16

Perrong vid järnvägsstationen Västra Bodarne, foto.

I korthet

Pågår

2023

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Stenungsund

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Uppdaterad