Rapport

Aktiva platser för väntan

Knutpunkter för pendlare upplevs ofta som anonyma, samtidigt som de är en mötesplats i vardagen. Men vad händer egentligen medan vi väntar? Göteborgsregionen genomförde under 2023 en förstudie kring förutsättningar för hur vi kan arbeta med konstnärliga upplevelser och väl gestaltade livsmiljöer vid stationssamhällen och knutpunkter.

GR har sedan 2022 i uppdrag att samordna ett Kultur- och fritidschefsnätverk samt att arbeta med projektutveckling med hjälp av delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Nätverket har valt att i första hand prioritera projekt som rör politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Genom förstudien om Aktiva platser för väntan vill GR undersöka olika platsers förutsättningar och utveckla idéer för ett framtida interkommunalt projekt. Där spänner vi bågen för vad vi kan göra tillsammans, över sektorsgränser, mellan olika intressenter samt med både det lokala och det regionala perspektivet.

Julia Boström

Regionplanerare/Kulturstrateg

031-3355416

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2024

Uppdaterad