Styrande dokument och avtal

Hållbar tillväxt – mål och strategier med fokus på regional struktur

Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Dokumentet lägger en stabil grund för vårt gemensamma arbete med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa.

Hållbar tillväxt är resultatet av ett brett politiskt samarbete i form av ett antal rådslag i kommunfullmäktigeförsamlingarna i GR:s medlemskommuner.

Hållbar tillväxt gör inte anspråk på att vara heltäckande i alla frågor som rör regional utveckling utan har ett särskilt fokus på hållbar regional struktur, det vill säga främst frågor som rör infra-, bebyggelse- och grönstruktur. Dokumentet visar hur vi inom GR vill arbeta vidare inom dessa områden för att stärka samverkan och samarbete för att nå målen.

I korthet

Publiceringsår

2013

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad