Styrande dokument och avtal

Strategisk inriktning 2020–2023 samt 2024

GR:s strategiska inriktning pekar ut sex utmaningar som Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de kommande åren. Det är områden där ett regionalt samarbete kan göra stor skillnad. Den strategiska inriktningen har förlängts att gälla även under 2024.

För att klara utmaningarna behövs gemensamma insatser. Samarbetet inom Göteborgsregionen blir än viktigare. Tillsammans kan kommunerna hitta vägar
att leverera välfärd av hög kvalitet och samtidigt skapa utrymme för utveckling och innovation.

De sex utmaningarna

  • Fysisk planering
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Näringslivsutveckling
  • Digital transformation
  • Social sammanhållning och trygghet
  • Klimat och miljö

Strategisk inriktning ger också exempel på hur arbetet hänger ihop med de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Förbundsfullmäktige beslutade i juni 2022 att förlänga den strategiska inriktningen så att den även gäller under 2024.

I korthet

Publiceringsår

2020

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad