Styrande dokument och avtal

Förbundsordningen

I förbundsordningen beskrivs Göteborgsregionens (GR) uppdrag. Det står bland annat att GR ska verka för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare.

Förbundsordningen innehåller 12 paragrafer, se nedan. Klicka på den gröna knappen ovan för att läsa förbundsordningen i sin helhet.

 • 1§ Benämning och säte
 • 2§ Medlemskommuner
 • 3§ Ändamål och uppgifter
 • 4§ Organisation och befogenheter
 • 5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
 • 6§ Finansiering
 • 7§ Revision
 • 8§ Tvister
 • 9§ Utträde
 • 10§ Likvidation
 • 11§ Arkivbildning
 • 12§ Ändring av förbundsordningen

I korthet

Gäller från

26 juni 2024

Uppdaterad