Metod och verktyg

Kom igång med lokal samverkan

En guide för hur lokal samverkan kan påbörjas mellan kommun/arbetsgivare, primärvård och Försäkringskassan.

Det finns rutiner, policyer, föreskrifter, regelverk och lagstiftning som vid sjukfrånvaro ska säkra en snabb väg tillbaka till arbete igen. I den bästa av världar fungerar detta som ett väloljat maskineri, där den sjukskrivne och alla aktörer gör sin del och den enskilde snabbt kommer åter i arbete. Tyvärr ser det ofta inte ut så, i alla fall inte när det handlar om en komplex sjukdomsbild som vid exempelvis psykisk ohälsa.

Denna guide vänder sig till dig som arbetar som chef eller har en HR-befattning i kommunen och vill inspirera kommunen som arbetsgivare till att starta en dialog med berörda aktörer och komma igång med lokal samverkan. Syftet är att få bättre samordning och kortare sjukfall – helt enkelt att få en mer välfungerande rehabiliteringsprocess för medarbetarna.

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

I korthet

Författare

Göteborgsregionen

Framtagen/publiceringsår

2019

Framtagen inom projekt

Hälsogreppet
Läs om Hälsogreppet

Finansiär

Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad