Projekt pågående

Regional innovationsarena med fokus på AI

Projektet tar sin utgångspunkt i förstudien "AI och kompetensförsörjning inom välfärden", som innehåller flera förslag på hur AI kan stärka kompetensförsörjningen. I den regionala innovationsarenan samverkar GR:s 13 medlemskommuner för att förvandla slutsatserna från förstudien till konkreta åtgärder.

Syfte och mål

Göteborgsregionens kommuner samlas i en regional innovationsarena med fokus på AI. Arenan ska stärka samarbetet kring innovation och gemensamt lärande och ta fram konkreta AI-lösningar som har sin utgångspunkt i reella behov i kommunerna.

Finansiär

Medlemskommunerna

Fördjupning

Den regionala innovationsarenan startar den 1 september 2024. Mer information kommer.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider (eller när projektet är slut).

Kontakt

Man som ser på ett socialt nätverk

I korthet

Pågår

01 september 2024 och tre år framåt.

GR:s roll

Projektägare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Länkar, externa webbplatser

T.ex. till projektets webbplats om det har en egen.

Uppdaterad