Nyhet

Spel som kreativt verktyg i ungdomsdialog

En mysig miljö, möjlighet att nyttja slöjdsalar och hemkunskapssalar efter skoltid och fler vuxna - det skulle göra skolan till en rolig och trygg plats att vara på även efter skoltid. Det blev en del av resultatet när ungdomar i Stenungsund deltog i en workshop där datorspel användes som kreativt verktyg för ungdomsdialog.

Ungdom spelar Minecraft på laptop, foto

En solig och varm eftermiddag samlades ett 20-tal ungdomar på fritidsgården Hasselgården i Stenungsund för att svara på frågan ” Hur kan vi skapa en trygg och rolig mötesplats efter skoltid?”. Svaret på frågan byggdes i datorspelet Minecraft under en workshop som Göteborgsregionen genomförde tillsammans med Stenungsunds kommun.

­­‑ Spel är ett av många sätt att uttrycka sig och vara kreativ på men används ganska sällan i kommunal verksamhet, även om fler och fler börjar inkludera det i bl. a. ungdomsverksamhet och kulturskola. Därför ville vi erbjuda våra medlemskommuner ett nytt verktyg för dialog med ungdomar, säger Julia Boström, regionplanerare på Göteborgsregionen.

Ungas rätt till inflytande och eget skapande

Projektet ”Medborgardialog om ungas vardagsmiljö genom Minecraft” genomförs med delregionala utvecklingsmedel (DRUM) från Västra Götalandsregionen och är en del av arbetet med ”Ungas rätt till inflytande och eget skapande”. Ett av flera fokusområden som Göteborgsregionens nätverk för kultur- och fritidschefer valt att fokusera på under 2022-2024.

‑ Barnkonventionen har blivit lag och alla kommuner behöver jobba med att involvera barn och unga i det som berör dem och deras vardag. Därför är det roligt att vi på GR kan erbjuda våra medlemskommuner ytterligare ett verktyg för att fånga upp ungdomarnas idéer på, säger Julia Boström.

Skolan- en plats att vara på även efter skoltid

Under projektet genomförs workshoppar i flera kommuner och där möts ungdomar i högstadie- eller gymnasieåldern och tjänstepersoner och/eller politiker. Ämnena har i flera av workshopparna hämtats från ungdomsundersökningen LUPP. I Stenungsund formades frågeställningen till ungdomarna bl. a. utifrån ett politiskt uppdrag om att utreda hur skolans lokaler kan användas även efter skoltid.

‑ Vi har en nybyggd skola som öppnar nu till höstterminen och ville utforska ett nytt sätt att involvera ungdomarna med hjälp av Minecraft, säger Henning Setterberg, utvecklingsledare sektor utbildning, Stenungsunds kommun.

Efter några timmars byggande i datorspelet fanns idéer om fler grönområden, fler möjligheter att fika och äta mellanmål och önskemål om att kunna nyttja bl. a. hemkunskapssalen efter skoltid.

‑ Många av förslagen kan sammanfattas till en mysig gestaltning av skolans miljöer, önskemål om ökad vuxennärvaro och att ska finnas möjlighet till både intressestyrda och spontana aktiviteter, säger Carina Johansson Strandberg, utvecklingsledare folkhälsa och social hållbarhet, Stenungsunds kommun.

Nu ska resultatet från workshopen sammanfattas och delges till politik och ledning i Stenungsunds kommun. Arbetsgruppen utesluter inte att det även kan bli en metod som används vid ungdomsdialoger i framtiden.

‑ Flera av ungdomarna uttryckte det som positivt och fritt sätt att komma med idéer utan att bli styrda, säger Carina Johansson Strandberg.

Julia Boström

Regionplanerare/Kulturstrateg

031-335 54 16

Felix Gyllenstig Serrao

Projektledare

031-335 52 03

Uppdaterad