Projekt pågående

Målgruppsanpassad mobilitet
- minskad energianvändning utanför den täta staden

Bilanvändningen ser inte ut att minska i Göteborgsregionen, trots satsningar på förbättrad kollektivtrafik. Med både markbrist och en akut klimatutmaning blir behovet av mobilitetstjänster, så som bil- och cykelpooler som kan komplettera kollektivtrafiken allt större. Men de har i hög grad införts i den urbana stadskärnan och används enbart av vissa grupper.

Idag finns flera typer av mobilitetstjänster för att komplettera kollektivtrafiken, exempelvis cykelpooler, bilpooler och elsparkcyklar. Dessa återfinns dock nästan enbart i centrala storstadsmiljöer. Har mobilitetstjänster potential att lösa människors vardagsmobilitet även i andra områden? Hur ska de i så fall utformas?

Syfte och mål

Projektet syftar till att bidra till minskat bilanvändande genom en omställning till hållbara rese- och transportalternativ.

Övergripande mål är att:

  • undersöka förutsättningar och vardagsbehov av mobilitet i områden utanför den urbana stadskärnan och analysera och visualisera möjligheter och hinder
  • omsätta kunskapen till koncept för målgruppsanpassade mobilitetstjänster med tillhörande affärsmodeller.

För att nå de övergripande målen kommer projektet arbeta med att kartlägga förutsättningar (socio-ekonomiska, geografiska och demografiska) och genomföra intervjuer i ett antal fallstudier. Därefter visualisera resultat både genom kunskapssammanställningar, områdestyper och personas.

Fallstudier

Kungälv resecentrum är ett område i Kungälvs kommun som ligger i direkt anslutning till Kongahälla Center och väg E6. Kongahälla Center är ett köpcenter som tillgodoser området med butiker, caféer, restauranger, gym och annan samhällsservice. Kungälvs sjukhus ligger inte heller långt bort. Området består av Kongahälla och Kvarnkullen.

Kongahälla

I Kongahälla finns totalt 900 lägenheter, varav det kommunala bostadsbolaget Förbo äger ca 100 bostäder. Området är relativt nybyggt, med hög exploateringsgrad och en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Det har även funnits en stark miljöprofil sedan starten av byggprojektet. Exempelvis finns det många cykelparkeringar och alla som flyttat in i området har fått gratis medlemskap i en gemensam bilpool.

Innergård vid lägenhetshus i Kongahälla i Kungälv, foto.

Foto: Förbo

Kvarnkullen

Strax söder om Kongahälla ligger Kvarnkullen, ett område med 51 seniorboenden (hyreslägenheter), vilka ägs av det kommunala bostadsbolaget Förbo. Lägenheterna är relativt nybyggda och välplanerade, med god tillgänglighet till både centrala Kungälv och samhällsservice. Huskropparna knyts samman av ett inglasat orangeri, vilket är en av flera gemensamma mötesplatser.

Sedan augusti 2023 ingår Kungälvs resecentrum i Västtrafiks nya ”omlottzoner” och resecentrumet har sedan dess fått utökad kollektivtrafik.

Lägenhetshus i området Kvarnkullen i Kungälv, foto.

Foto: Förbo

Säteriet är ett område strax öster om Mölnlycke centrum i Härryda kommun. I Mölnlycke bor ca 18 000 personer och ca 2 000 av dem bor i Säteriet. Området är byggt på 70-talet i trevåningshus, med sju bilfria innergårdar och förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Förbo. I området bor stor andel barn och personer i ålder 40-60 år. Området har renoverats under 2000-talet och det pågår fortfarande både utveckling och förtätning.

Expressbuss X4 går från hållplatsen Platåvägen, ca 5 minuters promenadväg från Säteriet och når till Korsvägen, Göteborg, på ungefär 15 minuter. Sedan augusti 2023 ingår Mölnlycke centrum och Platåvägen i Västtrafiks nya ”omlottzoner”.

Innergård vid lägenhetshus i Kongahälla i Kungälv, foto.

Foto: Förbo

Båtsmansvägen och Snickarvägen är ett bostadsområde i Älvängen i Ale kommun. I Älvängen bor ca 6 500 personer och det är en ort med kraftig expansion. Kommunen i sin helhet har haft den största procentuella befolkningstillväxten i Göteborgsregionen de senaste 10 åren. Hit flyttar många småbarnsfamiljer. Båtsmansvägen och Snickarvägen är beläget på en höjd och består främst av fristående villor och en förskola. I närområdet finns service, handel och kollektivtrafikförbindelser. Både Älvängens handelsområde och Älvängen station ligger inom 800m från området, där pendeltåg går med kvartstrafik in till Göteborg.

Service i Älvängens centrum, foto.

Foto: Ale kommun

Stockslycke är ett bostadsområde i Alingsås tätort i Alingsås kommun. I kommunen bor ca 42 000 invånare, varav ca 27 000 i tätorten.

Kommunen har en jämn åldersfördelning, dvs. det bor ungefär lika många i alla åldrar. Tätorten har en välbevarad historisk stadskärna och stark egen identitet. I Alingsås pendlar nästan dubbelt så många ut ur kommunen som in till kommunen. Den största arbetspendlingen går till Göteborg, Trollhättan, Vårgårda och Borås.

Stockslycke består av 560 lägenheter i 1950-talsbebyggelse, som förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem. Området har kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och anses som ett gott exempel på efterkrigstidens idéer om trädgårdsstaden. Området har cykelförbindelser som kopplar an till Alingsås centrum och Alingsås station. Till Stora Torget är det två kilometers, eller runt 25 minuters, promenad, på vinterväghållna gångbanor. Lokaltrafiken har fyra hållplatser inom området, och tillgång till landsvägsbuss finns en kort promenad bort.

Både bilägandet och cykelinnehavet är högt, där de boende använder ett eller båda transportsätten dagligen. I området finns två förskolor, gatukök och pizzeria, en kyrka och andra verksamheter.

Lägenhetshus i området Stockslycke i Alingsås, foto.

Foto: Alingsåshem

Gråbo är en tätort i Lerums kommun och är den tredje största tätorten i kommunen. Gråbo växte fram från ett jordbrukssamhälle till ett stationssamhälle under tidigt 1900-tal, men har fortfarande aktiv jordbruksverksamhet. Järnvägsstationen lades ner 1967 och har ersatts med bland annat busslinje X3. Väg 190 passerar genom Gråbo och skapar en god tillgänglighet till Göteborg och till Sjövik.

I Gråbo är föreningslivet starkt. Här finns ett stort engagemang för det lokala samhällets utveckling. Det pågår en omfattande centrumutveckling i Gråbo och de senaste åren har ett hundratal nya bostäder byggts intill Mjörnbotorget, ett modernt torg med nutida arkitektur.

Lägenhetshus i Gråbo i Lerums kommun, foto.

Foto: Alingsåshem

Bakgrund

Göteborgsregionen har sedan 2008 arbetat med att regionen ska utvecklas i enhetlighet med Strukturbild för Göteborgsregionen. Grunden för en hållbar regionutveckling med minskad klimatpåverkan är planering av bostäder och
verksamheter i kollektivtrafiknära lägen. Trots ett större utbud av kollektivtrafik i
storstadsregionen ser inte bilanvändningen ut att minska.

Finansiär

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Energimyndighetens logotyp

I korthet

Pågår

2023 – 2024

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

RISE, Göteborgs universitet, Förbo, Västtrafik

I samarbete med Alingsåshem, Västtrafik samt kommunerna Ale, Alingsås, Härryda och Kungälv

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Uppdaterad