Projekt pågående

Kulturgeneratorn i GR

Går det att räkna på kulturens värde och potential i samhällsplaneringen? Göteborgsregionen tar nu fram ett gemensamt analysverktyg för att enklare kunna uppskatta underlaget för och värdet av kultur i samhällsplaneringen.

Syfte och mål

Kulturgeneratorn syftar till att kunna uppskatta sociala, samhälls- och fastighetsekonomiska värden som skapas av kulturverksamheter. Beräkningarna bygger på statistik inom Göteborgsregionen och ska kunna användas både utifrån befintlig bebyggelse och vid planering av nybyggnation. Verktyget ska kunna beräkna kulturens förutsättningar och potential såväl i storstaden som i de mer glesbefolkade kommunerna.

Projektet ska även undersöka möjligheten att koppla Kulturgeneratorn till Hållbarhetsverktyget som synliggör tillgänglighet och miljömässiga faktorer i planeringsarbetet.

Verktyget förväntas vara till nytta för bland annat kulturaktörer, föreningar, fastighetsägare, stadsplanerare, arkitekter och kommunernas förvaltningar och politik.

Bakgrund

Med inspiration från kulturkalkylen.se Länk till annan webbplats. som är framtagen av kulturförvaltningen i Stockholms Stad utvecklar Göteborgsregionen ett eget verktyg baserat på regionens statistik och aktuella värden.

Finansiär

Projektet finansieras genom delregionala utvecklingsmedel (DRUM) från Västra Götalandsregionen.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt eftersom projektet fortskrider.

Kontakt

Julia Boström

Regionplanerare/Kulturstrateg

031-335 54 16

Staty utanför Mölndals stadsbibliotek

I korthet

Pågår

2023

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Näringslivsutveckling
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Uppdaterad