Rapport, Statistik

Kulturgeneratorn: Kartläggning av platser för kultur i Göteborgsregionen

Rapporten ger dig som läsare bland annat en regional överblick över ett urval av platser för och med kultur i Göteborgsregionen samt geografisk tillgänglighet till kultur. Detta är en sammanställning av geografiska data som samlas in inom ramen för Kulturgeneratorn, vars huvudsakliga syfte är att lyfta fram kulturens värden i samhällsplaneringen. Rapporten presenteras nu i en första version och kan komma att uppdateras och utvecklas över tid.

Julia Boström

Regionplanerare/Kulturstrateg

031-3355416

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2023-2024

Uppdaterad