Styrande dokument och avtal

Plan och detaljbudget 2023

Plan och detaljbudget 2023 innehåller elva fokusområden som Göteborgsregionen (GR) särskilt ska följa upp och analysera under året.

Om fokusområdena

De elva fokusområdena utgår från Strategisk inriktning 2020-2023, förlängd att gälla även 2024.  I den strategiska inriktningen har GR:s politiker definierat sex utmaningar där regionalt samarbete kan göra stor skillnad:

  • Fysisk planering
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Näringslivsutveckling
  • Digital transformation
  • Social sammanhållning och trygghet
  • Klimat och miljö

Uppföljning av planen

Plan och detaljbudget 2023 följs upp vid tre tillfällen. Under året publiceras två delårsrapporter. Delårsrapporten för april tar endast upp eventuella avvikelser från planen. Delårsrapporten för augusti innehåller en sammanställning och analys. Årsredovisningen publiceras under våren 2024.

I korthet

Publiceringsår

2023

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad