Artikel

”Brottsförebyggande arbete berör alla i kommunen”

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är högst aktuella frågor som alla kommuner behöver samverka kring. Att kompetensutveckla personal i alla förvaltningar och bolag är en viktig del. Ett verktyg för kompetensutveckling är den webbplats som GR och Göteborgs stad nyligen tog fram och som kan användas av alla kommuner.

Samhällsutmaningar som exempelvis hot och våld i välfärden, gängkriminalitet och desinformationskampanjen mot socialtjänsten gör att frågor om brottsförebyggande är högt på agendan i kommunerna. Dessutom ger en ny lag sedan 1 juli 2023 kommunerna ett ansvar för just brottsförebyggande arbete.

Kompetensutveckling är en viktig del av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och GR har det senaste året stöttat kommunerna med utbildningsinsatser. På uppdrag av flera av våra chefsnätverk har GR bland annat arrangerat seminariedagar om kommunens roll i det brottsförebyggande arbetet och om hot, hat och våld i välfärden samt hjälp och stöd för att lämna kriminalitet.

Webbplats riktad till alla förvaltningar och bolag

Ett användbart verktyg i arbetet mot brott är webbplatsen Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, som GR gjort tillsammans med, och på uppdrag av, Göteborgs stad. Webbsidan innehåller ett urval av information och material för att öka kunskapen bland kommunanställda om hur kommunen kan arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande.

– Syftet med webbsidan är att paketera relevant information på ett ställe. Sidan riktar sig till alla förvaltningar och bolag i kommunerna eftersom brott och trygghet inte bara är frågor för socialtjänst och välfärdsförvaltningar, berättar Kaj Larsson, planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning Trygghet och samhälle, Göteborgs stad.

Kompetensutveckling spelar stor roll eftersom alla inte tänker på att de i sin yrkesroll kan beröras av exempelvis organiserad brottslighet eller otillåten påverkan.

– Många kommunanställda kanske tänker att ”organiserad brottslighet, vad har det med mitt jobb att göra, jag köper bara datorer, upphandlar städtjänster, placerar klienter på HVB-hem eller jobbar med bygg?”. Men man behöver tänka på: vad anlitar vi för företag, görs jobben ordentligt, hur ser ägarförhållandena ut med mera. Och på vilka sätt kan den som gör inköpen bli påverkad? Alla i kommunens organisation berörs och många behöver få en aha-upplevelse, säger han.

Kaj betonar också att det är viktigt att kommuner samarbetar eftersom brottslighet inte följer kommungränserna.

– Det är viktigt att alla GR:s medlemskommuner är med på tåget och tar steg framåt. Olika kommuner har olika ekonomiska muskler men det är positivt om vi kan ordna gemensamma utbildningar – det vinner vi alla på. Och om en enskild kommun lyckas bra i sitt brottsförebyggande arbete så kan de kriminella flytta till en annan kommun, så det är viktigt att vi arbetar gemensamt. I vissa fall kan man vara folkbokförd i en kommun och bedriva sin verksamhet i en annan. Genom kunskap får vi en bättre effekt i vårt gemensamma brottsförebyggande arbete, menar han.

Tips: Använd webbplatsen som stöd!

Kaj tipsar om att varje kommun och förvaltning ska gå igenom vad som finns på sidan och använda den exempelvis som stöd för chefer och stöd vid introduktion av nya medarbetare.

– Nya lagstiftningen ställer krav och då är webbsidan ett stöd i vad man ska tänka på. Jag har fått positiva reaktioner på sidan här inom Göteborg. Vi jobbar med att påminna om den ibland och då ser vi att fler går in och kollar. Det är viktigt att kunskapen når ut till alla ledningsstrukturer i kommunerna, så att chefer kan sprida vidare till sina medarbetare, betonar Kaj.

Webbsidan Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Webbsida Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Länk till annan webbplats.

Webbsidan är indelad i tre teman – Trygghetsskapande, Motverka brott och Utsatt för brott – och innehåller bland annat informationstexter, länkar till andra webbsidor, filmer, inspelade webbbinarier, poddar och annat nyttigt material som rör brott och trygghet i kommunernas verksamheter och samhället i stort. Sidan uppdateras regelbundet.

Exempel på innehåll:

  • Trygghet på internet
  • Trygghet i kommunens verksamheter
  • Samverkan med invånare, civilsamhälle och företag
  • Organiserad brottslighet
  • Otillåten påverkan
  • Brott mot välfärdssystemet
  • Stöd för olika grupper som blir utsatta för brott

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som reglerar kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Läs mer om kommunens ansvar på regeringens webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad