Metod och verktyg

Mellan tradition och frihet – en utbildning om hedersförtryck

Mellan tradition och frihet är en introduktionsutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom skola eller socialtjänst och är tänkt att skapa ökad medvetenhet om ämnet. Utbildningen är framtagen tillsammans med Regionalt stödcentrum heder.

"Mellan tradition och frihet" är en interaktiv berättelse i tre delar om hedersrelaterat våld och förtryck. Den berättas ur tre perspekiv – den utsatta flickans, lärarens och socialsekreterarens – och berättelsen tar olika vägar beroende på val du gör som deltagare i utbildningen. Efter varje del i berättelsen följer ett antal reflektionsfrågor som är anpassade för att reflektera kring på egen hand eller tillsammans med kollegor.

Den interaktiva berättelsen är skapad i verktyget PS, utvecklat av Göteborgsregionen. Verktyget använder metoder som spelifirering, upplevelsebaserat och emotionellt lärande för att skapa utbildningar som är engagerande.

Utbildningen har möjliggjorts genom statliga stimulansmedel för kvinnofridsområdet, där hedersrelaterat våld och förtryck är ett särskilt utpekat fokusområde.

Utbildningen är öppen för alla och tillgänglig via länken ovan, men som GR-kommun finns även möjlighet att få utbildningen levererad i format (SCORM eller xAPI) som går att importera i era lokala lärplattformar för ökad möjlighet till uppföljning.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2024

GR:s roll

Göteborgsregionen har producerat webbutbildningen.

Samarbetspartner

Regionalt stödcentrum heder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiär

Statliga stimulansmedel

Uppdaterad