Nätverk

Nätverket för mottagande och integration

Nätverket möts regelbundet och arbetar för att stärka samarbetet mellan kommuner, region och stat kring mottagande av nyanlända och asylsökande ensamkommande samt integration i samhället.

Genom nätverket sker erfarenhetsutbyte, gemensam omvärldsbevakning och utvecklingsinsatser i samverkan.

I nätverket för mottagande och integration ingår chefer och strategiskt ansvariga från Göteborgsregionens kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Arjeta Ahmeti

Ale

Julia Mårtensson

Alingsås

Helena Villar

Göteborg

Maud Willardsson Engström

Göteborg

Ragnhild Ekelund

Göteborg

Carin Samuelsson

Härryda

Kristina Rosengren

Kungsbacka

Eleonor Abrahamsson

Kungälv

Marie-Louice Hellström

Lerum

Mai Lundell

Lilla Edet

Jennie Fidler

Mölndal

Eva Ahlstedt

Partille

Margareta Olander

Stenungsund

Per Åkerman

Tjörn

Veronica Tindvall

Öckerö

Asllan Hajdari

Arbetsförmedlingen

Daniel Uddling

Länsstyrelsen

Marie Lindgren

Migrationsverket

Susanne Hammarström

Västra Götalandsregionen

Jeanette Olsson

Göteborgsregionen (GR)

Linda Karlsson

Göteborgsregionen (GR)

Patrick Gruczkun

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Mötestider 2023

1 februari

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

12 april

Tid: 09.00–12.00
Plats: På plats på Göteborgsregionen

7 juni

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

6 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

25 oktober

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

8 december

Tid: 13.00–16.00
Plats: På plats på Göteborgsregionen

Uppdaterad