Nätverk

Nätverket för mottagande och integration

Nätverket möts regelbundet och arbetar för att stärka samarbetet mellan kommuner, region och stat kring mottagande av nyanlända och asylsökande ensamkommande samt integration i samhället.

Under hösten 2024 kommer nätverket att samarrangera sina träffar med AME Nätverket. Dessa samarrangemang ska sedan utvärderats under första kvartalet 2025 för att därefter ta beslut om organiseringen framåt.

Genom nätverket sker erfarenhetsutbyte, gemensam omvärldsbevakning och utvecklingsinsatser i samverkan.

I nätverket för mottagande och integration ingår chefer och strategiskt ansvariga från Göteborgsregionens kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Arjeta Ahmeti

Ale

Valmira Fazilu

Alingsås

Helena Villar

Göteborg

Maud Willardsson Engström

Göteborg

Ragnhild Ekelund

Göteborg

Anna-Lena Wallin

Härryda

Kristina Rosengren

Kungsbacka

Maria Bernesjö

Kungälv

Jonathan Karlsson

Lerum

Mai Lundell

Lilla Edet

Jennie Fidler

Mölndal

Izla Garis

Mölndal

Eva Ahlstedt

Partille

Margareta Olander

Stenungsund

Maria Tärnström

Tjörn

Ines Hadzic

Öckerö

Glennd Holmskog, Susanne Eriksson, Eva Hallberg

Arbetsförmedlingen

Daniel Uddling

Länsstyrelsen

Marie Lindgren

Migrationsverket

Susanne Hammarström

Västra Götalandsregionen

Jeanette Olsson

Göteborgsregionen (GR)

Natalja Lipovskaja Nilsson

Göteborgsregionen (GR)

Patrick Gruczkun

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Natalja Lipovskaja Nilsson

Planeringsledare

031-335 51 92

Mötestider 2024

9 februari

15 mars

24 maj

6 september

8 november

6 december

Uppdaterad