Nätverk

Nätverket för mottagande och integration

Nätverket möts regelbundet och arbetar för att stärka samarbetet mellan kommuner, region och stat kring mottagande av nyanlända och asylsökande ensamkommande samt integration i samhället.

Genom nätverket sker erfarenhetsutbyte, gemensam omvärldsbevakning och utvecklingsinsatser i samverkan.

I nätverket för mottagande och integration ingår chefer och strategiskt ansvariga från Göteborgsregionens kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Arjeta Ahmeti

Ale

Julia Mårtensson

Alingsås

Helena Trellar

Göteborg

Stina Hansson

Göteborg

Carin Samuelsson

Härryda

Tanja Tajic Björkman

Kungsbacka

Eleonor Abrahamsson

Kungälv

Marie-Louice Hellström

Lerum

Mai Lundell

Lilla Edet

Gabriella Sjöman

Mölndal

Jennie Fidler

Mölndal

Eva Ahlstedt

Partille

Nina Haag

Stenungsund

Fredrik Dahne

Tjörn

Veronica Tindvall

Öckerö

Asllan Hajdari

Arbetsförmedlingen

Daniel Uddling

Länsstyrelsen

Marie Lindgren

Migrationsverket

Susanne Hammarström

Västra Götalandsregionen

Linda Karlsson

Göteborgsregionen (GR)

Patrick Gruczkun

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Mötestider 2021

21 januari

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

2 mars

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

4 maj

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

14 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

19 november

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

Uppdaterad