Nyhet

”Ett snabbt inträde på arbetsmarknaden för ukrainska flyktingar”

Nytt projekt ska underlätta för ukrainska flyktingar att få jobb inom vård och omsorg.

GR har beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra projektet Care-Vårda GR. Kommunerna Lilla Edet, Kungälv och Mölndal samarbetar i projektet som vänder sig till personer som omfattas av massflyktsdirektivet och som har erfarenhet och intresse av att jobba med vård och omsorg.

Massflyktsdirektivet

I samband med Rysslands invasion av Ukraina har EU beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina (massflyktingar) ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

Deltagarna erbjuds kunskaper i vårdsvenska genom vuxenutbildningen för att på så sätt stärka sina möjligheter att få ett jobb. Ambitionen är att deltagarna ska kunna erbjudas någon form av anställning i kommunerna.

Tanja Tajic Björkman, som är verksamhetschef på Kompetenscentrum i Kungälv, berättar varför kommunen ser det som angeläget att delta i projektet:

– Idag har vi stora kompetensförsörjningsbehov inom flera branscher, inte minst inom vårdsektorn. Genom projekt Care-Vårda GR kan vi ge ett snabbt inträde på arbetsmarknaden för ukrainska flyktingar. Målgruppen har efterfrågad kompetens och en stor vilja att lära sig svenska språket och börja arbeta. Vår ambition är att redan till sommaren kunna erbjuda sommarvikariat för de personer som deltar i projektet. Genom denna satsning blir det en ”winwin”, både för oss som arbetsgivare och för de arbetssökande.

Genom projektet får deltagarna utöver utbildning i vårdsvenska möjlighet att göra praktik och studiebesök på kommunala arbetsplatser för att därigenom öka sina kunskaper om branschen och vad den svenska arbetsmarknaden innebär och erbjuder.

Om projektet

Projektet Care-Vårda GR pågår mellan februari och september 2023 och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Logotyp Europeiska socialfonden

Kontakt

Uppdaterad