Projekt pågående

Re:more

Ökad konsumtion växer i takt med de textila avfallsbergen. En målgrupp som är särskilt utsatta för konsumtionshets är unga vuxna. Kan vi motivera regionens unga vuxna att göra fler cirkulära konsumtionsval?

Trots det växande intresset att konsumera hållbart upplever unga vuxna att det är krångligt, dyrt och osäkert. Projektet Remore kommer samla, synliggöra och utveckla erbjudanden och besöksmål som gör det lättare och mer attraktivt för regionens unga vuxna att välja cirkulära tjänster framför nyproducerade varor.

Genomförande

Projektet innefattar fem arbetspaket där Göteborgsregionen projektleder två av dem. Göteborgsregionens roll kommer vara att:

  • Utveckla och driva en kommunikationskampanj riktad mot unga vuxna med syfte att skapa medvetenhet och engagemang för cirkulär konsumtion.
  • Utveckla metoder som främjar unga vuxnas beteendeförändring mot cirkulär konsumtion inom mode. Testa metoder mot målgruppen genom digitala och fysiska plattformar.

Finansiär

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

I korthet

Pågående

15 november 2023 – 30 juni 2025

GR:s roll

Projektledare gemensamt med Science Park Borås. Länk till annan webbplats.

Bidrar till globala målen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Länkar, externa webbplatser

Remore webbplats Länk till annan webbplats.

Uppdaterad