Projekt avslutat

Göteborgsregionens klimatlyft för skolan

Kompetensutveckling inom de globala målen, med fokus på klimatfrågan. Projektet vänder sig till skolledare, pedagoger och elever i Göteborgsregionen.

Syfte och mål

Genom kunskapshöjande seminariedagar, eget arbete i en digital lärplattform och kontinuerlig processhandledning syftar programmet till att stärka pedagoger och skolledare i arbetet med hållbar utveckling utifrån LGR22 och GY11. Detta för att skolorna i nästa steg genomför aktiviteter som ökar elevernas kunskaper samt får igång samverkan med omvärldsaktörer kring klimatomställningen och de globala målen.

Finansiär

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR).

Fördjupning

Vår tids stora utmaning är att skapa välstånd inom planetens gränser. Målet är att vi når klimatomställningen, skapar anständiga livsvillkor och använder naturresurser på ett sätt som jorden klarar av. Klimatforskningen är tydlig – vi behöver snabbt sänka våra utsläpp av växthusgaser för att motverka klimatförändringarna. Därför behöver våra elever kunskaper, färdigheter och förmågor i hur vi kan lösa dessa utmaningar.

Den kommunala sektorns möte med framtidens invånare sker i första hand i olika delar av skolsystemet. Göteborgsregionen (GR) har därför valt att kompetensutveckla en målgrupp som har stor möjlighet att påverka klimatarbetet framåt – skolledare, pedagoger och elever.

Programmets innehåll

  • Klimatforskning & Agenda 2030
  • Klimatpsykologi
  • Lärande för hållbar utveckling

Programmet innehåller tre större träffar med projektledare från GR tillsammans med andra medverkande skolor samt individuell processhandledning med GR. Däremellan arbetar skolan på egen hand via en digital plattform som består av uppgifter att utföra samt korta filmer med tillhörande diskussionsfrågor, inspiration & lektionstips.

Programmet består av flera tillfällen under perioden mars 2023 till februari 2024.

Tillfälle 1: Uppstartsträff, 27 mars

Tillfälle 2: Processhandledning, mars-april

Tillfälle 3: Processhandledning, maj-juni

Tillfälle 4: Seminariedag, augusti

Tillfälle 5: Processhandledning, september-oktober

Tillfälle 6: Nätverksträff med de andra medverkande skolorna, november

Tillfälle 7: Processhandledning, januari-februari 2024

Resultat

Tre omgångar av programmet har genomförts med totalt 26 medverkande skolor.

I korthet

Pågår

Mars 2023 till februari 2024

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Totalt har 32 skolor varit deltagit i fyra utbildningsomgångar. Under 2023 startar den femte omgången av programmet.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Uppdaterad