Nätverk

Avfallsnätverket

Nätverket samverkar för att lösa regiongemensamma frågor inom avfallsområdet. Gruppen arbetar med utveckling och gör olika satsningar för att uppfylla målbilden i den regionala avfallsplanen A2030. Nätverket är också en plattform för utbyte av information och erfarenheter.

Nätverket möts 5-8 gånger per år och består av avfallsansvariga tjänstepersoner i Göteborgsregionens kommuner.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Carina Åberg

Ale

Cecilia Fennick

Alingsås

Emma Hilmersson

Göteborg

Eliza Farmand

Härryda

Sofia Samuelsson

Kungälv

Maria Samuelsson

Kungsbacka

Maria Hansen

Lerum

Anders Johansson

Lilla Edet

Katarina Pettersson

Mölndal

Björn Andersson

Partille

Michael Kööhler

Stenungsund

Lill Yngvesson

Tjörn

Stefan Samuelsson

Öckerö

Kontakt

Mötestider 2023

25 januari

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

8 februari

Tid: 09.00–12.00
Plats: Lilla Edet

15 mars

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

26 april

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

8 juni

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

7 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: Partille

18 oktober

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

29 november

Tid: 09.00–12.00
Plats: Stenungsund

Uppdaterad