Nätverk

Avfallsnätverket

Nätverket samverkar för att lösa regiongemensamma frågor inom avfallsområdet. Gruppen arbetar med utveckling och gör olika satsningar för att uppfylla målbilden i den regionala avfallsplanen A2030. Nätverket är också en plattform för utbyte av information och erfarenheter.

Nätverket möts 5-8 gånger per år och består av avfallsansvariga tjänstepersoner i Göteborgsregionens kommuner.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Carina Åberg

Ale

John Eriksson

Alingsås

Natali Kjernell

Göteborg

Emelie Wigermo

Göteborg

Eliza Farmand

Härryda

Sofia Samuelsson

Kungälv

Maria Samuelsson

Kungsbacka

Maria Hansen

Lerum

Anders Johansson

Lilla Edet

Pierre Bolvede

Mölndal

Björn Andersson

Partille

Michael Kööhler

Stenungsund

Lill Yngvesson

Tjörn

Stefan Samuelsson

Öckerö

Kontakt

Hanna Hellström

Regionplanerare kretslopp

031-335 53 38

Mötestider 2021

10 februari

Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

17 mars

Tid: 09.00–12.00
Plats: GR eller digitalt via Microsoft Teams

26 april

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt ännu

8 juni

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt ännu

8 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt ännu

12 oktober

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt ännu

23 november

Tid: 09.00–12.00
Plats: Ej bestämt ännu

15 december

Tid: Ej bestämt ännu
Plats: Ej bestämt ännu

Uppdaterad