Nätverk

Avfallsnätverket

Nätverket samverkar för att lösa regiongemensamma frågor inom avfallsområdet. Gruppen arbetar med utveckling och gör olika satsningar för att uppfylla målbilden i den regionala avfallsplanen A2030. Nätverket är också en plattform för utbyte av information och erfarenheter.

Nätverket möts 5-8 gånger per år och består av avfallsansvariga tjänstepersoner i Göteborgsregionens kommuner.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Carina Åberg

Ale

Cecilia Fennick

Alingsås

Emma Hilmersson

Göteborg

Eliza Farmand

Härryda

Sofia Samuelsson

Kungälv

Maria Samuelsson

Kungsbacka

Maria Hansen

Lerum

Anders Johansson

Lilla Edet

Katarina Pettersson

Mölndal

Björn Andersson

Partille

Michael Kööhler

Stenungsund

Lill Yngvesson

Tjörn

Stefan Samuelsson

Öckerö

Kontakt

Mötestider 2022

10 februari

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

17 mars

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

26 april

Tid: 09.00–12.00
Plats: Kungsbacka

8 juni

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

20 juni

Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

8 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: Kungälv

12 oktober

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

23 november

Tid: 09.00–12.00
Plats: Lerum

15 december

Tid: 09.00–12.00
Plats: Information kommer

Uppdaterad