Nätverk

Avfallsnätverket

Nätverket samverkar för att lösa regiongemensamma frågor inom avfallsområdet. Gruppen arbetar med utveckling och gör olika satsningar för att uppfylla målbilden i den regionala avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030”. Nätverket är också en plattform för utbyte av information och erfarenheter.

Nätverket möts 5-8 gånger per år och består av avfallsansvariga tjänstepersoner i Göteborgsregionens kommuner.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Carina Åberg

Ale

Jeanette Hartung

Alingsås

Åsa Lirell

Göteborg

Eliza Farmand

Härryda

Sofia Samuelsson

Kungälv

Maria Samuelsson

Kungsbacka

Maria Hansen

Lerum

Ulf Nilsson

Lilla Edet

Malin Persson

Mölndal

Björn Andersson

Partille

Michael Kööhler

Stenungsund

Lill Yngvesson

Tjörn

Stefan Samuelsson

Öckerö

Kontakt

Mötestider 2024

8 Februari

13 mars

25 april

11 juni

10 september

16 oktober

26 november

Uppdaterad