Projekt pågående

Resurssmart kommun

Våra resurser är begränsade men trots det fortsätter resursslöseriet. För att vända trenden har Resurssmart kommun dragit igång! Vill er verksamhet sänka kostnader, öka välmåendet och bidra till en hållbar framtid? Ta chansen att vara med, helt utan kostnad!

Metoden bygger på ett etablerat koncept som använts i projekten Resurssmart äldreboende och Resurssmart förskola med sopsamlarmonstren Länk till annan webbplats., där 130 verksamheter i Göteborgsregionen hittills deltagit, samt Göteborgs stads projekt Skrota Skräpet. På uppdrag av medlemskommunerna kommer GR att sprida arbetsmetodiken till fler verksamheter under 2023–2024.

Boka aktivitet

Vill ni bli resurssmarta?

Välj fritt från menyn nedan för att få hjälp på traven. Boka in en aktivitet för er verksamhet, antalet platser är begränsade.

En fysisk eller digital föreläsning med det tema och den längd som passar er. Innehållet anpassas till er verksamhet.

Välj längd:

 • 15 min, 30 min eller 60 min inkl kort workshop.

Välj tema:

 • Tema 1: Hur och varför minska avfallet? En föreläsning om varför det som kommunal verksamhet är viktigt att minska avfallet och hur det bidrar till att minska miljöpåverkan och kostnader samtidigt som kommunens mål uppfylls.
 • Tema 2: Vilka miljömål gäller er? Föreläsning om globala, nationella och regionala miljömål som är aktuella för just er verksamhet.

 • En konsultation på 30–40 min om hur er verksamhet kan förebygga avfall, spara kostnader och uppfylla kommunens mål.
 • Lista med enkla effektiva åtgärder anpassade för er verksamhet
 • Digital eller på plats

Ett paket med utbildning och teamövningar som involverar personalen och ökar deras hållbarhetskompetens samtidigt som kärnverksamheten stärks. Paketet bygger på välbeprövade metoder och verktyg som hjälper er att minska ert avfall. Tid och pengar från inköp och avfallshantering kan istället användas till kärnverksamheten.

Detta ingår:

 • Kort föreläsning och intro till utbildningen (30 min)
 • Digital utbildning (30 min)
 • Digital teamövning (45 min)
 • Välj paket:

Paket 1: Med processledning, uppföljning och nätverk.

Paket 2: Utan processledning. Ni genomför utbildningen på egen hand när det bäst passar er.

Syfte och mål

Syftet med Resurssmart kommun är att stärka kommunernas arbete med att etablera nya rutiner och normer för att kunna använda sina resurser på ett smart sätt och minska avfallet. Målet är både att kommunala verksamheter ska få praktisk hjälp att komma i gång med arbetsmetoden och att ge kommunerna verktyg för att kunna arbeta vidare. Långsiktigt är målet att alla verksamheter inom GR:s kommuner blir resurssmarta så att resursanvändningen och avfallsmängderna minskar.

Finansiär

Resurssmart kommun är en del i arbetet med att uppnå mål inom avfallsplanen och finansieras av medlemskommunerna genom en gemensam satsning.

Fördjupning

Vinster med att bli resurssmart

 1. Tid och pengar från inköp och avfallshantering kan användas till verksamheten.
 2. Stärkt kärnverksamhet och bättre omsorg
 3. Bättre arbetsmiljö, engagerad personal och fler jobbansökningar.
 4. Bidra till en hållbar framtid med minskad miljö- och klimatpåverkan.
 5. Bidra till flera lagstiftning och åtaganden i exempelvis avfallsplanen och kommunernas klimatlöften.

Exempel från tidigare projekt

 • På äldreboende Sekelbo genomfördes 40 åtgärder vilket resulterade i 143 000 kr i minskade verksamhetskostnader, 10 ton minskade CO2e utsläpp och 4,5 ton minskade avfallsmängder. En ökad trivsel för både boende och anställda på äldreboendet var andra viktiga resultat från insatsen. Arbetet skedde enligt devisen ”Alla vinner när avfallet försvinner”.
 • På Gropens gård förskola genomfördes totalt 33 åtgärder vilket resulterade i 33 000 kr i minskade kostnader, 7,5 ton minskade CO2e utsläpp och 3 ton minskade avfallsmängder.
 • 350 arbetsplatser i Göteborg införde samordnad utskriftshantering och krav på identifikation, vilket resulterade i 17 miljoner kr i minskade kostnader och 45 ton minskade CO2e utsläpp under en sexårsperiod.

Kontakt

I korthet

Pågår

2023 – 2024

GR:s roll

Projektägare

Medverkande

Kommunala verksamheter och avdelningar i GR:s medlemskommuner.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Social sammanhållning och trygghet
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur​

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdaterad