Styrande dokument och avtal

Årsredovisning 2021

Årsredovisningen följer upp elva fokusområden som GR:s politiker har beslutat om.

Om fokusområdena

De tolv fokusområdena utgår från Strategisk inriktning 2020-2023. I den strategiska inriktningen har GR:s politiker definierat sex utmaningar där regionalt samarbete kan göra stor skillnad:

  • Fysisk planering
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Näringslivsutveckling
  • Digital transformation
  • Social sammanhållning och trygghet
  • Klimat och miljö

Fler årsredovisningar

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2020

Söker du årsredovisningar från tidigare år? Kontakta oss!

I korthet

Publiceringsår

2022

Uppdaterad