Styrande dokument och avtal

Årsredovisning 2023

Årsredovisningen följer upp 11 fokusområden som GR:s politiker har beslutat om.

Om fokusområdena

De elva fokusområdena utgår från Strategisk inriktning 2020-2024. I den strategiska inriktningen har GR:s politiker definierat sex utmaningar där regionalt samarbete kan göra stor skillnad:

  • Fysisk planering
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Näringslivsutveckling
  • Digital transformation
  • Social sammanhållning och trygghet
  • Klimat och miljö

I korthet

Publiceringsår

2024

Uppdaterad