Rapport

Får jag vara med? Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar

Studiens syfte var att få kunskap om de ensamkommande barn och ungdomar som kom till Göteborgsregionen 2008. I rapporten kan du läsa om deras behov, hur deras asylprocess sett ut och hur det gick för dem efter beslut om permanent uppehållstillstånd eller avvisning.

Den här rapporten bygger på ett forsknings- och utvecklingsprojekt som Göteborgsregionen FoU i Väst genomförde 2011–2012. Projektet hade medfinansiering från Europeiska Flyktingfonden (ERF), och Gryning Vård AB var projektpartner.

Bakgrunden till studien är den ändring i ansvarsförhållandet mellan Migrationsverket och kommunerna som infördes 1 juli 2006. Förändringen innebar att kommunerna fick ett större ansvar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.

Studiens övergripande syfte var att på olika sätt få kunskap om ensamkommande barn och ungdomar. Studien tog reda på vad de hade för behov, hur deras asylprocess såg ut och hur det gick för dem efter beslut om permanent uppehållstillstånd eller beslut om avvisning.

Studien synliggör också barns och ungdomars egna erfarenheter samt erfarenheter från skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, boenden, familjehem och gode män.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2013

Författare

Live Stretmo och Charlotte Melander

Uppdaterad