Nätverk

IFO-chefsnätverket

Chefer inom individ- och familjeomsorgen (IFO) träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och gemensam metodutveckling.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Iréne Blomqvist

Ale

Catharina Gabrielsson

Alingsås

Jessica Svanström

Alingsås

Alexis Ljungkvist

Göteborg

Jörgen Larzon

Göteborg

Helene Holmström

Göteborg

Karen Alvstad

Göteborg

Susanne Grabe

Härryda

Vakant

Kungsbacka

Tanja Tajic Björkman

Kungälv

Annelie Svantesson (tf)

Kungälv

Maria Enbuske

Lerum

Pernilla Sundemar

Lilla Edet

Iréne Jansson

Mölndal

Birgitta Korpe

Mölndal

Carin Ekvall

Partille

Ulf Tolf

Stenungsund

Clarie Engström

Tjörn

Angelica Francisca

Öckerö

Nicholas Singleton

Göteborgsregionen (GR)

Lisa Ruuth

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

26 januari

Tid: 08.30–11.30
Plats: Göteborgsregionen

22 mars

Tid: 08.30–11.30
Plats: På distans via Microsoft Teams

Gemensamt möte med nätverket för chefer inom funktionsstöd

24 maj

Tid: 09.00–15:00
Plats: Göteborgsregionen

30 augusti

Tid: 08.30–11.30
Plats: På distans via Microsoft Teams

18 oktober

Tid: 09.00–15.00
Plats: Göteborgsregionen

Gemensamt möte med nätverket för chefer inom funktionsstöd

6 december

Tid: 08.30–11:30
Plats: På distans via Microsoft Teams

 

I fokus

Mötesplats IFO

En arena för anställda inom IFO i GR:s 13 medlemskommuner

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

En webbportal för kommunala verksamheter

Kompetens- och kunskapsutvecklingsbehov inom ekonomiskt bistånd

En förstudie som tagits fram i samarbete mellan åtta kommuner, analytiker och forskare

Uppdaterad