Nyhet

Så har unga det – enligt ungdomsundersökningen LUPP 2023

Den negativa trenden i hur tjejer upplever sin hälsa håller i sig och många tjejer är stressade. Tre av tio ungdomar har utsatts för hot eller brott det senaste halvåret och många upplever otrygghet i vardagen. Men det finns ljuspunkter, som att de flesta är nöjda med fritiden och sina kompisar.

Några av medlemmarna i LUPP-nätverket. Från vänster: Nina Zanders, Öckerö; Alexander Asp, Härryda; Sofia Enström, Lilla Edet och Sara Johansson, Ale.

Den stora ungdomsundersökningen LUPP är en guldgruva för den som vill veta hur ungdomar i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet upplever sin livssituation och vilka tankar de har inför framtiden.

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är ett nationellt enkätverktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Länk till annan webbplats.. Frågorna i LUPP rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Hösten 2023 genomförde tio av GR:s medlemskommuner LUPP: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Alla kommunerna gjorde LUPP i årskurs 8 och flera av dem även i gymnasiets år 2. Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har gett stöd i arbetet med undersökningen, bland annat genom att ta fram resultatrapporter för varje kommun.

I mitten på april samlades representanter från de kommuner i Göteborgsregionen som genomfört LUPP för att ta del av och diskutera resultaten.

– När det gäller viljan att påverka i frågor som rör den egna kommunen har det hänt saker. Den viljan har minskat markant 2023 jämfört med tidigare år. Samtidigt kan vi se i en av kommunerna som mätte detta redan 2007 att man då låg på samma nivå som idag. Så det är verkligen jättebra att flera av kommunerna nu börjar få längre tidserier som resultaten kan relateras till, sa Åsa Nilsson på FoU i Väst.

Varför det ser ut på det här sättet med samhällsengagemanget är något man planerar att jobba med i exempelvis Härryda.

– Vi ska ut i skolorna och tacka ungdomarna för att de har svarat på enkäten och berätta om resultaten. Vi kommer också ha sommarjobbare som ska grotta ner sig i LUPP. Varför ser det ut som det gör? Vad ser vi för trender? Varför är det till exempel så få som svarar att de vill vara med och påverka i frågor som rör den egna kommunen? Vad har hänt? sa Alexander Asp från Härryda.

LUPP visar att många ungdomar saknar fritidsaktiviteter där de bor. En kommun som sticker ut särskilt i det avseendet är Lilla Edet.

– Avstånden på glesbygden i kombination med att kollektivtrafiken inte är så utbyggd är en naturlig förklaring, sa Sofia Enström från Lilla Edet.

– Det finns likheter mellan Lilla Edet och delar av Ale, där många har svårt att ta sig någonstans efter sju på kvällen. Då umgås folk online på ett helt annat sätt, sa Sara Johansson från Ale.

– Hos oss ser vi en skillnad mellan tjejer och killar gällande om de upplever att de saknar fritidsaktiviteter. Fler tjejer hos oss uppger att de saknar fritidsaktiviteter där de bor. Ändå har vi många ungdomar som är aktiva och nöjda med sin fritid. Sen kanske fler tjejer önskar att de hade samma utbud som i Göteborg. När vi är ute bland våra åttondeklassare och visar resultaten av LUPP och de får diskutera vad de vill göra på fritiden så märker vi det. Man jämför sig med sina vänner i Göteborg, sa Nina Zanders från Öckerö.

Ett annat resultat som var föremål för diskussion var tillgången till sommarjobb.

– Det finns könsskillnader i många kommuner, bland annat på Öckerö, och det handlar väl om vad det finns för jobb. Men förut var det mer tjejer som sommarjobbade, nu är det fler killar. Vad beror det på? Jag tror att våra politiker är nyfikna på de här resultaten. Har du haft ett sommarjobb är det lättare att få nästa jobb och så vidare. Pojkarna får ett försprång där nu, sa Nina Zanders.

Ett av de mest glädjande resultaten i LUPP-undersökningen handlar om framtidstro.

– Det är lätt hänt att tappa hoppet när man ser en del av de negativa resultaten men nästan nio av tio ungdomar ser faktiskt ganska eller mycket positivt på framtiden. Det gäller både i årskurs 8 och på gymnasiet. Samtidigt är det förstås ändå allvarligt att var tionde ungdom saknar den framtidstron. Men det är viktigt att lyfta fram de positiva resultat som finns, inte minst positiva förändringar i enskilda kommuner. För sådana finns på olika håll och här finns ett spännande arbete att göra i kommunerna med att sätta in resultaten i sitt lokala sammanhang, sa Åsa Nilsson.

Under året kommer kommunerna att återkoppla resultaten till ungdomarna och sprida dem till tjänstepersoner och politiker. Tanken är att kunskapen och dialogerna med ungdomar och vuxna på olika sätt ska bidra till att kommunerna satsar på rätt åtgärder och utvecklingsarbeten för barn och unga.

Någon som ser mycket fram emot att arbeta med LUPP-resultaten är Siri Ward i Lerums kommun.

– Det är första gången vi gör LUPP och därför kan vi inte göra jämförelser tillbaka i tiden utan vi får jämföra med andra kommuner. Vi har vårt första analysmöte imorgon med personer med olika kompetenser från olika verksamheter. Sen ska såklart politiken få del av resultaten. Vi skulle ju verkligen vilja ha diskussioner med ungdomar om vad resultaten betyder men vi behöver hitta ett bra sätt att göra det på. Vi lyssnar av här i nätverket bland annat för att få idéer och så får vi testa oss fram.

Siri Ward

Siri Ward, Lerums kommun.

Framöver kommer FoU i Väst att göra fördjupande analyser av det regionala svarsunderlaget tillsammans med forskare från Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Fokus kommer att vara ungas psykiska hälsa. En rapport på detta tema publiceras i höst. Redan i juni kommer också en diagramrapport på regional nivå där de enskilda kommunernas resultat kan jämföras med varandra och kommunernas utveckling över tid läggs samman för ett urval av frågorna, för att få bättre överblick över hur situationen för ungdomarna i Göteborgsregionen har förändrats.

Vill du veta mer om LUPP 2023 i Göteborgsregionen?

FoU i Väst har tagit fram en resultatrapport för varje kommun. I rapporterna sammanfattas de viktigaste resultaten, med jämförelser utifrån ungdomarnas kommunområde och kön samt åldersgrupp i de kommuner som kan jämföra årskurs 8 med gymnasiets år 2.

LUPP 2023 i Göteborgsregionen: kommunernas resultatrapporter

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

Uppdaterad