Artikel

20 år av lärande och kontaktskapande på Mötesplats IFO

När Mötesplats IFO ägde rum den 10 november 2022 fyllde mötesplatsen 20 år! Konceptet har varit sig likt under de tjugo åren, med små justeringar.
– Några framgångsfaktorer är det breda innehållet, att innehållet speglar kommunerna och att vi kompletterar med storföreläsare som ger inspiration och lite annorlunda perspektiv, menar Nicholas Singleton, som är enhetschef på GR och har varit med under 19 av de 20 åren.

Skylt med texten Välkommen till mötesplats IFO. I bakgrunden syns deltagare

Historien om Mötesplats IFO startade 2002 och idén till upplägget kom från dåvarande Göteborgs stad Centrum och socialchef Torbjörn Johansson. På hans initiativ började de arrangera så kallade citydagar för sina verksamheter, där medarbetare och chefer berättade för varandra genom seminarier i syfte att skapa förståelse mellan verksamheterna och stärka yrkesstoltheten. Tillsammans med faktumet att det var dyrt och omständligt för kommunerna i Göteborgsregionen att skicka medarbetare till Stockholm på kompetensutveckling uppstod tanken om att arrangera något regionalt. Alla Göteborgsregionens kommuner var med på idén och Mötesplats IFO föddes.

– Konceptet har hela tiden varit att 80 procent av innehållet under mötesplatserna ska komma från kommunerna själva och att resterande 20 procent ska vara professionella föreläsare på mer allmänna teman. Detta koncept blev snabbt uppskattat och har hållit i 20 år, berättar Nicholas Singleton som är enhetschef för Kompetens- och verksamhetsutveckling på Göteborgsregionen (GR) och har varit med och arrangerat 19 av 20 Mötesplats IFO.

IFO-cheferna äger arrangemanget

GR:s nätverk för IFO-chefer har hela tiden varit ägare till Mötesplats IFO. Varje år utses en programgrupp med några av cheferna som tillsammans med en utbildningsledare på GR skapar programmet utifrån verksamheternas intressen. Verksamheterna kan nominera sig själva till att hålla ett seminarium eller en workshop.

Just denna närhet till cheferna och verksamheterna menar Nicholas är en av framgångsfaktorerna, och bredden i innehållet är en annan.
– IFO-området är brett och även om man jobbar i en specifik verksamhet kan det vara intressant att höra ett seminarium om ett annat verksamhetsområde. Det är ett lärande i det också.

Grundkonceptet har som sagt varit likadant genom åren men småjusteringar har gjorts. En förändring är att de som ska presentera numera ges möjligheten att delta på en förberedelsedag där de bland annat får en kurs i presentationsteknik.
– Tanken är ju att de som presenterar ska komma från verksamheterna och därför kan man inte förvänta sig att de är proffsföreläsare. Genom att erbjuda en kurs i presentationsteknik höjer vi kvaliteten på arrangemanget och dessutom har många av dem nytta av den kompetensen även till vardags i sina jobb.

Gott betyg från deltagarna

Vilka toppar och dalar finns då i Mötesplats IFO:s historia? När Nicholas minns tillbaka på de tjugo åren ser han inga allvarligare incidenter eller motgångar. Och faktumet att utvärderingarna år efter år ger gott betyg från deltagarna visar att Mötesplats IFO är uppskattat och relevant. Men han minns att det inför den allra första mötesplatsen, som ägde rum på Stora teatern, uppstod ett problem när arbetsgruppen insåg att det saknades stolar i de mindre salarna eftersom verksamheten precis hade lagts ner. Problemet löstes dock kreativt genom att de köpte in campingstolar som alla deltagare fick behålla som present, vilket mottogs positivt och bidrog till att man förväntade sig presenter varje år.

Många professionella föreläsare, mer eller mindre kända, har inspirerat deltagarna genom åren.
– Ett år hade vi Tom Alandh, och han fångade verkligen hela salongen med sina filmklipp och berättelser om människors öden. Musikern Joel Alme, med sitt tema om utanförskap, var också väldigt uppskattad och han kommer tillbaka på årets mötesplats. Ett år var Mia och Klara här (som efter besöket här blev väldigt kända), vilket också blev väldigt lyckat och ett exempel på hur vi kan kombinera svåra frågor med andra mer lättsamma perspektiv. Edna Eriksson minns jag också fick hela rummet att stanna upp när hon föreläste på temat mångfald och likabehandling, minns Nicholas.

Ska vara relevant för kommunerna

Mötesplats IFO har alltså levt i 20 år – kommer det leva vidare?
– Ja det tror jag, åtminstone så länge det är relevant för kommunerna, för det är ju det som är syftet. Så länge innehållet under Mötesplats IFO är en spegling av vad som är på gång i kommunerna kommer det vara relevant.

Vad är Mötesplats IFO?

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Dagen innehåller seminarier och workshoppar och syftar till att vi ska dela med oss till varandra av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollen.

Se programmet för Mötesplats IFO 2023

Kontakt

Uppdaterad