Utbildning

Att leda det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

Plats

Göteborg

Startdatum

26 april 2023

En tredagarsutbildning om hur du som enhetschef leder det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i din verksamhet.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att säkra det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i den operativa verksamheten genom att stärka första linjens operativa enhetschefers ledningsansvar. Det är en processorienterad utbildning med föreläsningar som varvas med dialogövningar, case och tester i ett utmanande tempo.

Innehåll

Utbildningen består av tre dagar med följande inriktning:

 • Chefens operativa kvalitets- och patientsäkerhetsansvar
 • Ledningssystemet som verktygslåda
 • Chefens eget ledningsteam
 • Operativt samarbete med regionen
 • Personcentrering är allas värdegrund

 • Riskanalyser
 • Händelseanalyser
 • Klagomålsanalyser
 • Egenkontroll
 • Sammanställning och analys

 • Proaktiv förändringsledning
 • Trygg förbättringskultur och förebilder
 • Effektiva implementeringsplaner
 • Fira framgångar i enheten
 • Sprida lärande och best practice
Susanne Wallin Pettersson

Utbildare

Vår kursledare är Susanne Wallin Pettersson från 2Learn AB. Susanne genomför som projektledare och konsult processkartläggningar och ansvarar för kunders räkning att utveckla kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Arbetsuppgifterna innefattar även konsultstöd inom ledarskapsutveckling med huvudsakligt fokus på enhetschefens roll som ”ständig förbättrare i sin verksamhet”. Susanne har drygt 20 års erfarenhet som kursledare och projektledare. Hon har sedan mitten på 90-talet lett utvecklingsprogram för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt hållit föredrag på nationella seminarier och konferenser. Sedan 2000-talet deltar även verksamhetschef för hälso- och sjukvård i utvecklingsprogrammen för att skapa dels en stark verksamhetschef och dels ett effektivt och tillitsfullt samarbete med MAS.

Kontakt

För frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

24 mars 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 12 750 kr exkl. moms.
Övriga: 13 900 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

26 april, 17 maj och 14 juni 2023. Alla dagar kl. 9–16.

Utbildningen genomförs i Göteborg och plats meddelas med bekräftelsen. Möjligheten att vara med digitalt finns men endast i nödfall, och det håller inte samma kvalitet som utbildning på plats. Man får ta del av föreläsningarna och presentationerna men det blir svårare med processer och grupparbete.

Målgrupp

Enhetschefer inom kommunal vård och omsorg.

Uppdaterad