Nätverk

Vård- och omsorgscollegerådet, Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en certifierad samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. I Göteborgsregionen är det också ett av de åtta branschspecifika kompetensråd som fokuserar på lång- och kortsiktig kompetensförsörjning.

I Göteborgsregionen samarbetar tretton kommuner, Västra Götalandsregionen, privata vårdföretag, fackliga organisationer, kommunala och fristående utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.

Vård- och omsorgscollegerådet kvalitetssäkrar arbetet med vård- och omsorgscollege i regionen.

Länkar, externa webbplatser

Deltagare

Ledamöter GRVO-College

Ledamöter GRVO-College
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Titti Davidsson, Ordförande

Avdelningschef Hemtjänst Alingsås

A

Ann Blomström, Vice ordförande

Studierektor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A

Ulrika Sjövall, processledare, regional samordnare 

Göteborgsregionen (GR)

Ö

Fackliga representanter

Fackliga representanter
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Linda Aronsson

Kommunal

F

Helen Eriksson

Kommunal

F

Lokalt College Ale/Lilla Edet

Lokalt College Ale/Lilla Edet
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Ulrika Johansson, lokal ordförande, verksamhetschef, funktionshinder 

Ale

A

Camilla Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg, funktionshinder 

Lilla Edet

A

Anders Hedman, rektor Vuxenutbildning rep GRVUX nätverket 

Lilla Edet

U

Lokalt College Alingsås

Lokalt College Alingsås
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Zandra Lindqvist Campus Mölndal

Alingsås

U

Titti Davidsson, Avdelningschef Hemtjänst

Alingsås

A

Lokalt College Göteborg/Partille/Öckerö

Lokalt College Göteborg/Partille/Öckerö
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Annelie Sniis

Äldrevårdsförvaltningen

A

Marie Wessberg, lokal processledare, huvudhandledare, sektor äldreomsorg 

Äldrevårdsförvaltningen

A

Solveig Ekblad, Enhetschef ÄO

Partille

A

Marie Offrell, verksamhetsutvecklare vuxenutbildning

Partille

U

Lena Myhrman, Enhetschef 

Öckerö

A

Ann Blomström, studierektor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

A

Anne-Louise Segell, rektor yrkeshögskola

Yrgo

U

Patric Fosshammar, rektor Burgårdensgymnasium

Göteborgs Stad

U

Aase Newborg, planeringsledare Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Göteborgs Stad

U

Anette Edström, rektor Studium

Göteborgs Stad

U

Therese Edvardsson, rektor

ABF VUX

U

Stina Balheden, rektor arbetsmarknad och vuxenutbildning

Göteborgs Stad

U

Heidi Christiansson, enhetschef

Göteborgs Stad

A

Lokalt College Härryda

Lokalt College Härryda
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Anna Hildesson, verksamhetschef

Härryda

A

Anette Billman, rektor

Härryda

U

Boel Samuelsson, yrkeslärare (ersättare)

Härryda

U

Lokalt College Kungsbacka

Lokalt College Kungsbacka
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Anna-Lena Johnsson, HR Chef, Lokal Ordförande

Kungsbacka

A

Ulrika Florén, lokal processledare (ersättare)

Kungsbacka

U

Malin Edfors, lokal processledare, Aranäsgymnasiet 

Kungsbacka

U

Lokalt College Kungälv

Lokalt College Kungälv
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Ann-Christin Dalebjörk, Enhetschef

Kungälvs kommun

A

Anna-Riitta Johansson, Vård och omsorgslärare

Kungälvs Kommun

U

Sofia Schubert, rektor vuxenutbildning

Kungälvs Kommun

U

Lokalt College Lerum

Lokalt College Lerum
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Therese Degerfeldt, Utbildningskoordinator

Lerum

A

Monika Nilsson, rektor Vuxenutbildningen Lerum, Rep vuxenutbildningchefsnätverket

Lerum

U

Lokalt College Mölndal

Lokalt College Mölndal
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Monica Larsson, lokal processledare, utvecklingsledare, Utbildningsförvaltningen

Mölndal

U

Yadagar Zuhdi, enhetschef äldreomsorg

Mölndal

A

Joakim Ryttsen, rektor Campus Mölndal

Mölndal

U

Björn Winblad, rektor Krokslättsgymnasiet (ersättare)

Mölndal

U

Lokalt College Stenungsund/Tjörn

Lokalt College Stenungsund/Tjörn
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Melly Kolacovic, Enhetschef

Stenungsund

A

Sofia Svensson,Enhetschef Vård och omsorg

Stenungsund

A

Catharina Lundblad, Vård och omsorgslärare

Stenungsund

U

Aida Tegeltija, Enhetschef

Tjörn

A

Jenny Brunsten, Enhetschef

Stenungsund

A

Peter Bäcklund, rektor

Tjörn


Övriga ledamöter

Övriga ledamöter
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Elin Weiberg, HR-strateg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

A

Eva Kärrman, HR-strateg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

A

Reneé Johansson, studierektor

Primärvården

A

Jannika Nordwall

Arbetsförmedlingen

Ö

Fredric Alvstrand, utbudsplanering, samverkan med arbetsmarknaden

Göteborgsregionen (GR)

Ö

Anna Haglund

Göteborgsregionen ( GR)

Ö

*Arbetsgivare (A), Utbildning (U), Fack (F)

Kontakt

Mötestider Våren 2024

23 Januari

Tid: 8.30-11.30
Plats: GR Anders Perssonsgatan 8 Göteborg

12 mars

Tid: 13.00-16.00
Plats: Anders Persssonsgatan 8 Göteborg

23 maj

Tid: 13:00- 16.00

Plats: Anders Perssonsgatan 8 Göteborg

 
Uppdaterad