Nätverk

Vård- och omsorgscollegerådet, Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en certifierad samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. I Göteborgsregionen är det också ett av de åtta branschspecifika kompetensråd som fokuserar på lång- och kortsiktig kompetensförsörjning.

I Göteborgsregionen samarbetar tretton kommuner, Västra Götalandsregionen, privata vårdföretag, fackliga organisationer, kommunala och fristående utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.

Vård- och omsorgscollegerådet kvalitetssäkrar arbetet med vård- och omsorgscollege i regionen.

Länkar, externa webbplatser

Deltagare

Ledamöter GRVO-College

 
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F/Ö*

Titti Davidsson, Ordförande

Avdelningschef Hemtjänst Alingsås

A

Ann Blomström, Vice ordförande

Studierektor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A

Ulrika Sjövall, processledare, regional samordnare 

Göteborgsregionen (GR)

Ö

Aase Newborn

Arbvux Göteborg

U

Marie Wessberg

Processledare Lokalt College Göteborg/ Partille/ Öckerö

A

Ann-Christin Dalebjork

Enhetschef Kungälv

A

 

Christina Dhyre

Verksamhetschef Funktionsstödsförvaltningen

Göteborgsstad

A

Heidi Christensen

HR Funktionsstödförvaltningen Göteborgsstad

A

Daniel Gustavsson

Utvecklingsledare Funktionstödsförvaltningen Göteborgsstad

A

Solveig Ekblad

Partille kommun

A

Anna-Lena Johansson

HR-kommunikationchef

Kungsbacka kokmmun

A

Sabina Machon

Vuxenutbildning Kungsbacka

U

Hanna Carlström

Utbildningsförvaltning Kungsbacka

A

 

Agneta Lindell

Enhetschef, Stenungsunds kommun

A


Emelie Hildingsson

Enhetschef, Tjörns kommun

A

Benjamin Bittone

Utvecklingsledare, Lerums kommun

A

Monica Nilsson

Rektor vuxenutbildningen, Lerums kommun

U

Yadgar Zuhdi

Enhetschef, Mölndalskommun

A

Monica Larsson

Processledare Lokala VO-College Mölndal

U

 

Asal Razzagi

Rektor Campus Mölndal

U

Cathrine Hellström Rosenlöf

Enhetschef, Kungälvskommun

A

Sofia Schubert

Rektor Vuxenutbildningen Kungälv

U

Maria Stenmark

Verksamhetschef, Kungälv

A

Ulrika Johansson

Verksamhetschef, Ale kommun

A

Zandra Lundqvist

Processledare Lokala VO-College Alingsås

U

Anette Ambren

Rektor Vuxenutbildningen Härryda

U

Anna Hildesson

Verksamhetschef Härryda kommun

A

Kristin Spolander

Rektor vuxenutbildningen Stenungsund

U

Jenny Brunsten

Utvecklingsredare Stenungsundskommun

A

Peter Bäcklund

Rektor Billströmska Folkhögskolan Tjörn

U

Marie Offrell

Utvecklingsledare Vuxenutbildningen Partille

U

Anne-Louise Segell

Rektor YRGO Göteborg

U

Anette Edström

Rektor, Studium Göteborg

U

Patric Fosshammar

Rektor Burgårdens Gymnasium Göteborg

U

Stina Balheden

Rektor Arbvux Göteborg

U

Caroline Träsklund

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A

Reneé Johansson

Studierektor Primärvården

A

Helena Olofsson

Studierektor Alingsås Lasarett

A

Helen Nilsson

Kommunal

F

Linda Aronsson Tehrani

Kommunal

F

Veronika Mattson

Kommunal

F

Jannika Nordwall

Arbetsförmedlingen

Ö

Fredric Alvstrand

Göteborgsregionen

Ö

Anna Haglund

Göteborgsregionen

Ö

Cathrine Rygaard

Validerings Väst

Ö

*Arbetsgivare (A), Utbildning (U), Fack (F) Övriga (Ö)

Kontakt

Mötestider hösten 2024

12 september

10 december


Uppdaterad