Nätverk

Vård- och omsorgscollegerådet, Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en certifierad samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. I Göteborgsregionen är det också ett av de åtta branschspecifika kompetensråd som fokuserar på lång- och kortsiktig kompetensförsörjning.

I Göteborgsregionen samarbetar tretton kommuner, Västra Götalandsregionen, privata vårdföretag, fackliga organisationer, kommunala och fristående utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.

Vård- och omsorgscollegerådet kvalitetssäkrar arbetet med vård- och omsorgscollege i regionen.

Länkar, externa webbplatser

Deltagare

Ledamöter GRVO-College

Ledamöter GRVO-College
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Ann Blomström, ordförande, studierektor 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A

Barbro Jansson, vice ordförande, verksamhetsutvecklare 

Lerums Kommun

A

Ulrika Sjövall, processledare, regional samordnare 

Göteborgsregionen (GR)

U

Anna Haglund, processledare äldreomsorg

Göteborgsregionen (GR)

U

Fackliga representanter

Fackliga representanter
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Anette Håkansson


F

Vakant


F

Vakant


F

Lokalt College Ale/Lilla Edet

Lokalt College Ale/Lilla Edet
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Ulrika Johansson, lokal ordförande, verksamhetschef, funktionshinder 

Ale

A

Camilla Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg, funktionshinder 

Lilla Edet

A

Anders Hedman, rektor Vuxenutbildning rep GRVUX nätverket 

Lilla Edet

U

Lokalt College Alingsås

Lokalt College Alingsås
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Mia Wallander, utbildningskordinator, Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Alingsås

U

Jennie Larsson Häggström, ersättande rektor Alströmmergymnasiet 

Alingsås

U

Helena Olofsson, lokal ordförande, studierektor, Alingsås Lasarett 

Sjukhusen i Väster

A

Lokalt College Göteborg/Partille/Öckerö

Lokalt College Göteborg/Partille/Öckerö
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Inger Börmark, lokal ordförande, sektorchef 

Äldrevårdsförvaltningen

A

Margaretha Häggström, processledare kompetensfrågor, Stadsledningskontoret

Göteborgs Stad

A

Marie Wessberg, lokal processledare, huvudhandledare, sektor äldreomsorg 

Äldrevårdsförvaltningen

A

Kerstin Casselblad, enhetschef äldreomsorg

Partille

A

Marie Offrell, verksamhetsutvecklare vuxenutbildning

Partille

U

Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare 

Öckerö

A

Ann Blomström, studierektor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

A

Anne-Louise Segell, rektor yrkeshögskola

Yrgo

U

Annelie Gustavsson rektor

Katrinelundsgymnasiet

Göteborgs Stad

U

Aase Newborg, planeringsledare Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Göteborgs Stad

U

Anette Edström, rektor Studium

Göteborgs Stad

U

Eva Petersson, utbildningsledare

ABF VUX

U

Camilla Pettersson, rektor (ersättare)

Cuben

U

Jana Krstic, rektor

Yrkesgymnasiet

U

Stina Balheden, rektor arbetsmarknad och vuxenutbildning

Göteborgs Stad

U

Susanne Albinsson, enhetchef Funktionsstöd

Göteborgs Stad

A

Lokalt College Härryda

Lokalt College Härryda
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Anna Hildesson, verksamhetschef

Härryda

A

Magnus Fagerström, rektor vuxenutbildning

Härryda

U

Boel Samuelsson, yrkeslärare (ersättare)

Härryda

U

Lokalt College Kungsbacka

Lokalt College Kungsbacka
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Rebecka Pettersson, lokal ordförande, enhetschef

Kungsbacka

A

Ulrika Florén, lokal processledare (ersättare)

Kungsbacka

U

Malin Edfors, lokal processledare, Aranäsgymnasiet 

Kungsbacka

U

Lokalt College Kungälv

Lokalt College Kungälv
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Ann-Charlotte Bengtsson, enhetschef Administrativa enheten, Trygghet och stöd

Kungälvs kommun

A

Inger Lindal, utbildningssekreterare, HR-avdelningen Kungälvs Sjukhus

Sjukhusen i väster

A

Sofia Schubert, rektor vuxenutbildning

Kungälvs Kommun

U

Lokalt College Lerum

Lokalt College Lerum
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Barbro Jansson, verksamhetsutvecklare

Lerum

A

Monika Nilsson, rektor Vuxenutbildningen Lerum, Rep vuxenutbildningchefsnätverket

Lerum

U

Terence Cross, funktionsstöd

Lerum

A

Lokalt College Mölndal

Lokalt College Mölndal
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Monica Larsson, lokal processledare, utvecklingsledare, Utbildningsförvaltningen

Mölndal

U

Yadagar Zuhdi, enhetschef äldreomsorg

Mölndal

A

Joakim Ryttsen, rektor Campus Mölndal

Mölndal

U

Björn Winblad, rektor Krokslättsgymnasiet (ersättare)

Mölndal

U

Karin Eriksson, funktionsstöd

Mölndal

A

Lokalt College Stenungsund/Tjörn

Lokalt College Stenungsund/Tjörn
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Linda Marklund, enhetschef äldreboende (ersättare)

Stenungsund

A

Anneli Svantesson, socialt ansvarig samordnare-SAS, utvecklingsledare (ersättare)

Stenungsund

A

Anna-Ritta Johansson, yrkeslärare (ersättare)

Stenungsund

U

Linn Leidersdorf, enhetschef

Tjörn

A

Övriga ledamöter

Övriga ledamöter
Namn och titelKommun/organisation

A/U/F*

Helena Ljungberg, HR-strateg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

A

Eva Kärrman, HR-strateg (ersättare)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

A

Reneé Johansson, studierektor

Primärvården

A

Annika Skogsborn, vårdenhetschef

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A

Tove von Bahr, verksamhetsområde arbetsgivare

Arbetsförmedlingen


Maria Dejevik, Validering Väst

Göteborgsregionen (GR)


Fredric Alvstrand, utbudsplanering, samverkan med arbetsmarknaden

Göteborgsregionen (GR)

U

*Arbetsgivare (A), Utbildning (U), Fack (F)

Kontakt

Mötestider 2021

27 januari

Tid: 13.30–16.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

17 mars

Tid: 09.00–11.30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

18 maj

Tid: 13.30–16.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

9 september

Tid: 09.00–11.30 
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

30 november

Tid: 13.30–16.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Uppdaterad