Nätverk

Nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer

Medlemskommunernas chefer inom detta område samlas återkommande för informations- och erfarenhetsutbyte, men också för att ta initiativ i frågor som med fördel kan hanteras i en mellankommunal samverkan.

Nätverket fungerar också som en plattform där medlemskommunerna kan träffa företrädare för den nationella nivån, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Socialstyrelsen.

Deltagare

Tabell med nätverkets sammansättning

Namn

Kommun/organisation

Mattias Leufkens

Ale

Ulrika Johansson

Ale

Eva Emanuelsson

Alingsås

Malin Wickelgren

Alingsås

Petra Matsson

Göteborg

Marie Skoglund

Göteborg

Mona Månsson

Göteborg

Maria Havseng

Göteborg

Carina Fransson

Härryda

Anna Hildesson

Härryda

Helene Ljungqvist

Kungsbacka

Anna Mårtén

Kungälv

Maria Stenmark

Kungälv

Gunilla Lundgren

Lerum

Lotta Jonzén

Lerum

Atosa Jakobsson

Lerum

Camilla Karlsson

Lilla Edet

Christina Wadell

Mölndal

Mariette Petric

Mölndal

Emma Eggertsen

Partille

Daniel Puš

Partille

Cecilia Malm

Stenungsund

Caroline Eriksson

Stenungsund

Cajsa Hamel

Tjörn

Lilian Hansson

Tjörn

Gunilla Eliasson

Öckerö

Anna Haglund

Göteborgsregionen (GR)

Maria Ljung

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Mötestider 2024

9 februari

18–19 april

29 maj

13 september

25 oktober

5 december

I fokus

Uppdaterad