Nätverk

Nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer

Medlemskommunernas chefer inom detta område samlas återkommande för informations- och erfarenhetsutbyte, men också för att ta initiativ i frågor som med fördel kan hanteras i en mellankommunal samverkan.

Nätverket fungerar också som en plattform där medlemskommunerna kan träffa företrädare för den nationella nivån, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Socialstyrelsen.

Deltagare

Tabell med nätverkets sammansättning

Namn

Kommun/organisation

Ann-Sofie Borg

Ale

Ulrika Johansson

Ale

Titti Davidsson

Alingsås

Helen Gillquist

Alingsås

Birgitta Strandin

Alingsås

Marie Nyström

Göteborg

Margareta Larsson

Göteborg

Mona Månsson

Göteborg

Kerstin Hansson

Göteborg

Karin Tidlund

Göteborg

Carina Fransson

Härryda

Anna Hildesson

Härryda

Pia Berglund

Kungsbacka

Helene Ljungqvist

Kungsbacka

Anna Lifjorden

Kungälv

Anna Mårtén

Kungälv

Maria Stenmark

Kungälv

Annika Bensryd

Lerum

Lotta Jonzén

Lerum

Atosa Jakobsson

Lerum

Camilla Karlsson

Lilla Edet

Sonny Dahl

Mölndal

Christina Wadell

Mölndal

Mariette Petric

Mölndal

Catharina Johansson

Partille

Daniel Puš

Partille

Cecilia Malm

Stenungsund

Caroline Eriksson

Stenungsund

Ann-Charlotte Nyrén

Tjörn

Lilian Hansson

Tjörn

Arto Niskala

Öckerö

Anna Haglund

Göteborgsregionen (GR)

Maria Ljung

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Mötestider 2023

2 februari

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

10 mars (prel. 9-10 mars)

Tid: 09.00–12.00
Plats: Fysiskt på GR

25 maj

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

15 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

2 november

Tid: 09.00–12.00
Plats: Fysiskt på GR

8 december

Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams

I fokus

Nära vård

GR stödjer kommunerna i omställningen till nära vård

Uppdaterad