Nätverk

Introduktionsprogramsgruppen

Gruppen syftar till informations- och erfarenhetsutbyte kommunerna emellan rörande introduktionsprogrammens uppdrag. Gruppen ska även hitta samordningsmöjligheter för att på ett kvalitativt sätt möta enskilda elevers behov av olika insatser inom introduktionsprogrammen.

Gruppen står till Gymnasienätverkets förfogande och kan på uppdrag av Gymnasienätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Startdatum: 2010-02-26

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Magnus Fagerström

Ale

Andreas FridbergAlingsås
Maria Wolfhagen, ordförandeGöteborg
Saida CharafiGöteborg

Emil Beckman

Härryda

Anna Ahlqvist

Kungsbacka


Kungälv
Sofie ElmrudLerum
Björn WinbladMölndal

Karin Noborn

Partille

Pernilla Andersson

Stenungsund

Brita Malmcrona

Öckerö

John Nelander

Göteborgsregionen (GR)

Andrea Toth, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Andrea Toth

Handläggare

Mötestider hösten 2023

Torsdag 22 februari
Tid: 13:00-16:00
Plats: På GR, lokal Femman

Tisdag 7 maj
Tid: 09:00-12:00
Plats: Troligen någonstans i MölndalUppdaterad