Nätverk

Introduktionsprogramsgruppen

Gruppens syfte och uppdrag är informations-och erfarenhetsutbyte kommunerna emellan. Gruppen ska även hitta samordningsmöjligheter för att på ett kvalitativt sätt möta enskilda elevers behov av olika insatser inom de särskilda programmen.

Startdatum: 2010-02-26

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Marianne Alfredson

Ale

Teija Mattisdotter Saaranen

Ale

Linda Andersson

Alingsås

Sandra Laggren

Alingsås

Monica SandellAlingsås

Linda Westler

Alingsås

Vakant

Göteborg

Thomas Svensson

Härryda

Anna Ahlqvist

Kungsbacka

Joacim Lyckevall

Kungsbacka

Ludvig Löfström

Kungsbacka

Sara Holm

Kungälv

Cajsa Odhagen Fridén

Lerum

Cecilia Martinsson

Lerum

Linda Bräck Ekener

Lerum

Marie Brycke

Lerum

Björn Winblad

Mölndal

Joakim Isaksson

Mölndal

Maral Mousapour

Partille

Susanne Krook

Partille

Maria Lorentzon

Stenungsund

John Nelander

Göteborgsregionen (GR)

Andrea Toth, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Andrea Toth

Sekreterare för IM-gruppen

Mötestider hösten 2022

Ej bestämt

Uppdaterad