Nätverk

Introduktionsprogramsgruppen

Gruppens syfte och uppdrag är informations-och erfarenhetsutbyte kommunerna emellan. Gruppen ska även hitta samordningsmöjligheter för att på ett kvalitativt sätt möta enskilda elevers behov av olika insatser inom de särskilda programmen.

Startdatum: 2010-02-26

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Ulla Falk (till december 2022)

Ale

Magnus Fagerström (från januari 2023)

Ale

Andreas FridbergAlingsås
Saida CharafiGöteborg

Thomas Svensson

Härryda

Anna Ahlqvist

Kungsbacka

Sara HolmKungälv
Sofie ElmrudLerum
Björn WinbladMölndal

Susanne Krook

Partille

Helena Ahl Tellestam

Stenungsund

Brita Malmcrona

Öckerö

John Nelander

Göteborgsregionen (GR)

Andrea Toth, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Kontakt

Andrea Toth

Sekreterare för IM-gruppen

Mötestider hösten 2022

22 november kl 13-15:30 på GR

Uppdaterad