Stöd och erbjudande

"KAA for dummies" - en introduktion till det kommunala aktivitetsansvaret

Göteborgsregionen erbjuder nu en konstnadsfri föreläsning om grunderna i KAA och om kommunernas huvudsakliga åtaganden. Vad innebär egentligen det kommunala aktivitetsansvaret? Vad säger lagen? Och vilket ansvar har kommunen för ungdomar som aldrig påbörjar gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola, som lämnar dessa skolformer i förtid eller som inte får en examen?

Målet med föreläsningen är att åhörarna ska få en grundläggande förståelse för vad lagen om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär för hemkommunen och för ungdomarna som omfattas av den. Föreläsningen berör också hur arbetet kan organiseras och vilka insatser som kan erbjudas målgruppen.

Erbjudandet riktar sig till chefer och personalgrupper som behöver kunskapspåfyllning kring KAA och till nyanställda som ska jobba med KAA för första gången. En annan viktig målgrupp är samverkansaktörer till KAA-ansvariga i kommunen, från till exempel skolan eller andra sektorer.

Föreläsningens innehåll

Innehållet i föreläsningen utgår från skollagen, Skolverkets allmänna råd och rekommendationer samt Skolinspektionens granskningar. Fokus ligger också på lärdomar från Göteborgsregionens olika utvecklingsprojekt inom området.

Föreläsningen är 60 minuter lång och hålls av processledare från Göteborgsregionen med lång erfarenhet av frågan om fullföljda studier och om det kommunala aktivitetsansvaret.

Bokning

Föreläsningen kan genomföras på plats eller digitalt. Under hösten har vi möjlighet att erbjuda ett begränsat antal kostnadsfria föreläsningar. För bokning, kontakta John Nelander, se nedan.

I korthet

Tid och plats

Föreläsningen är 60 min lång och kan hållas digitalt eller på plats i verksamheten.

Målgrupp

Personalgrupper, chefer och beslutsfattare som i sitt arbete är i behov av grundläggande kunskap om det kommunala aktivitetsansvaret.

Föreläsningsperiod

Föreläsningen erbjuds kostnadsfritt till Göteborgsregionens kommuner under 2022–2024. Ett begränsat antal föreläsningar erbjuds och det är först till kvarn som gäller.

Övrigt

Föreläsningen erbjuds inom ramen för Göteborgsregionens kunskapsnod fullföljda studier. Göteborgsregionen är en av fyra delregionala kunskapsnoder inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier. Genom kunskapsnoden stöttar vi verksamheter och kommuner i deras arbete för att fler barn och unga ska klara skolan.


Uppdaterad