Nätverk

Gymnasienätverket

Gymnasienätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
    till Utbildningschefsnätverket
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
    kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
    internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som antagningsnämnden (tidigare utbildningsgruppen), GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 2013-01-01

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Patrik Hellberg, ordförande

Kungsbacka

Karin Persson

Ale

Linda Andersson

Alingsås

Maria Wolfhagen

Göteborg, Gymnasieområde Centrum

Jan Tinnberg

Göteborg, Gymnasieområde Skånegatan

Sarah Males

Göteborg, Gymnasieområde Lindholmen

Camilla Ahlin

Härryda

Cindia Escalante Mattsson

Kungsbacka

Amela Filipovic

Kungälv

Göran Careborg

Lerum

Teres Linchausen

Lilla Edet

Ellen Lindqvist

Mölndal

Lena Almqvist

Partille

Niclas Brattefors

Stenungsund

Hans Persson

Tjörn

Stefan Carmesund

Öckerö

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

6 februari

24 april

12 juni

18 september

25 oktober

6 december

Uppdaterad