Nätverk

Gymnasienätverket

Gymnasienätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

 • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
  till Utbildningschefsnätverket
 • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
  kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet
 • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
  internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant
 • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som Utbildningsgruppen, GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 2013-01-01

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Lars Svensson, ordförande

Alingsås

Helene Petersson

Ale

Pär Hellsten

Alingsås

Maria Wolfhagen

Göteborg, Gymnasieområde Centrum

Jan Tinnberg

Göteborg, Gymnasieområde Skånegatan

Sarah Males

Göteborg, Gymnasieområde Lindholmen

Camilla Ahlin

Härryda

Cindia Escalante Mattsson

Kungsbacka

Amela Filipovic

Kungälv

Göran Careborg

Lerum

Leif Gardtman

Lilla Edet

Teres Linchausen

Lilla Edet

Lena Hellsten

Mölndal

Lena Almqvist

Partille

Niclas Brattefors

Stenungsund

Thomas Sjögren Amcoff

Tjörn

Stefan Carmesund

Öckerö

Margaretha Allen, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Margaretha Allen

Utvecklingsledare gymnasieskola

031-335 51 13

Mötestider 2022

9 februari

Tid: 13.00-16.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

21 april

 • Tid: lunch 13.00 möte 14-16.30
 • Plats: GR

17 juni

 • Tid: 9.00-12.00
 • Plats: GR
 • 16 september
 • Tid: 9.00-12.00
 • Plats: GR

 • 27 oktober
 • Tid: 13.00-16.00
 • Plats: GR

 • 5 december
 • Tid: 13.00-16.00
 • Plats: Meddelas senare

Uppdaterad