Nätverk

Gymnasienätverket

Gymnasienätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

 • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
  till Utbildningschefsnätverket
 • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
  kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet
 • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
  internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant
 • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som Utbildningsgruppen, GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 2013-01-01

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Vakant, ordförande


Helene Petersson

Ale

Dennis Pavlovic

Alingsås

Maria Wolfhagen

Göteborg, Gymnasieområde Centrum

Jan Tinnberg

Göteborg, Gymnasieområde Skånegatan

Sarah Males

Göteborg, Gymnasieområde Lindholmen

Camilla Ahlin

Härryda

Amra Salihovic

Kungsbacka

Amela Filipovic

Kungälv

Göran Careborg

Lerum

Leif Gardtman

Lilla Edet

Teres Linchausen

Lilla Edet

Lena Hellsten

Mölndal

Lena Almqvist

Partille

Niclas Brattefors

Stenungsund

Thomas Sjögren Amcoff

Tjörn

Stefan Carmesund

Öckerö

Margaretha Allen, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2021

14 januari

Tid: 15.30–16.30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Extra inlagt möte

10 februari

 • Tid: 09.00–12.00
 • Plats: Digitalt via Microsoft Teams

15 mars

 • Tid: 16.00-17.00
 • Plats: Digitalt via Microsoft Teams
  Extra inlagt möte

23 april

 • Tid: 09.00–12.00
 • Plats: Digitalt via Microsoft Teams

16 juni

 • Tid: 13.00-16.00
 • Plats: Digitalt via Microsoft Teams

17 september

 • Tid: 13.00-16.00
 • Plats: Digitalt via Microsoft Teams

25 oktober

 • Tid: 9.00-12.00
 • Plats: Digitalt via Microsoft Teams

3 december

 • Tid: 9.00-12.00
 • Scandic Crown, Göteborg

Uppdaterad