Nyhet

Nytt regionalt stödcentrum för hedersrelaterat våld och förtryck

Den 17 januari invigs Regionalt stödcentrum heder i Göteborg. Stödet är till för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt yrkesverksamma som jobbar med hedersproblematik.

– Syftet är att öka tillgängligheten till stödinsatser och uppmärksamma behov av skydd för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgsregionens kommuner, säger Marie Larsson, avdelningschef stadsövergripande uppdrag barn, familj och trygghet, socialförvaltningen Centrum.

Göteborgs stad samordnar arbetet mellan elva kommuner inom Göteborgsregionen samt Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott som framför allt begås mot barn och unga. Ofta rör det sig om personer som är begränsade i sin vardag, utsätts för olika former av våld, riskerar att giftas bort eller könsstympas.

Uppdrag och målgrupp

Regionalt stödcentrum heder ska ge råd, stöd och information till alla personer som blir utsatta, oavsett ålder och kön. Även yrkesverksamma inom avtalskommunerna samt övriga samverkanspartners kan få vägledning i hur de kan möta målgruppen.

– Man kan rådgöra med oss vid misstanke om att någon kan vara utsatt, bolla tankar eller få konkreta råd kring hur man kan stötta och skydda den som är utsatt. Vi vill att du som arbetar med personer som kan vara utsatta för hedersvåld ska känna dig trygg i hur du ska agera, säger Christine Lidström som är samordnare för Regionalt stödcentrum heder.

Samtalsmottagning för utsatta personer

Regionalt stödcentrum heder är också en samtalsmottagning för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck oavsett ålder, ursprung, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, religion eller funktionsnedsättning. Den som är utsatt kan vara anonym och de som jobbar har tystnadsplikt. Det är kostnadsfritt att besöka Regionalt stödcentrum heder och tolk kan bokas vid behov.

Kompetensutvecklande aktiviteter

I uppdraget ingår även att erbjuda kompetensutvecklande aktiviteter till medarbetare i de olika organisationerna. Stödcentrumet kommer även att ha särskild kompetens om HBTQ-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.

Vill du veta mer om Regionalt stödcentrum heder?

Pressmeddelande från Göteborgs stad Länk till annan webbplats.

Uppdaterad