Styrande dokument och avtal

Delårsrapporter 2024

GR:s verksamhet följs upp i två delårsrapporter under året, i april och i augusti. Årsredovisningen publiceras under första halvåret 2025.

Om delårsrapporterna

GR:s plan och detaljbudget för 2024 följs upp vid tre tillfällen. Under året publiceras två delårsrapporter. Delårsrapporten för april tar endast upp eventuella avvikelser från planen. Delårsrapporten för augusti innehåller en sammanställning och analys. Årsredovisningen publiceras under våren 2025.

Om uppföljningen

Uppföljningen utgår från de sex utmaningar som GR:s politiker har definierat i Strategisk inriktning 2020-2024. Detta är områden där ett regionalt samarbete kan göra stor skillnad:

  • Fysisk planering
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Näringslivsutveckling
  • Digital transformation
  • Social sammanhållning och trygghet
  • Klimat och miljö

I korthet

Publiceringsår

2024

Uppdaterad