Metod och verktyg

Klokboken för seniorbostäder

En webbplats med kunskap och inspiration för byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som vill skapa bostäder för seniorer.

Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskaper om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus.

Med Klokboken vill vi inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag. Det är en webbplats som är tänkt att underlätta för byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare med flera som vill skapa bostäder för seniorer.

Innehåll

Klokboken ger kunskap och inspiration om seniorbostäder ur olika perspektiv:

  • Fysisk planering
  • Affärsutveckling, ekonomi och marknadsföring
  • Dialog och samverkan
  • Bidra till självständighet
  • Bidra till socialt sammanhang
  • Bostaden
  • Gemensamma utrymmen
  • Tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön
  • Hållbara bostäder för seniorer

Om Klokboken

Klokboken för seniorbostäder har kommit till som ett resultat av ett forsknings-och utvecklingsprojekt på Chalmers tekniska högskola och Göteborgsregionen – DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer).

Innehållet baseras på kunskaper från projekt DIABAHS och från tidigare studier samt praktisk erfarenhet av att skapa bostäder för seniorer. Teamet som har gjort Klokboken för seniorbostäder arbetar på Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionen, FoU i Väst samt White.

Kontakt

I korthet

Målgrupp

Byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som vill skapa bostäder för seniorer.

Framtagen inom projekt

DIABAHS

GR:s roll

Göteborgsregionen FoU i Väst stod för den operativa projektledningen

Samarbetspartner

Chalmers tekniska högskola

Finansiärer

Formas, Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) vid Chalmers tekniska högskola, Mistra Urban Futures, Göteborgs stad med flera aktörer.

Uppdaterad