Rapport

Att styra, organisera och samarbeta för en integrerad lärsituation för eleverna

Hur kan en elev med annat modersmål än svenska lyckas med utmaningen att på kort tid utveckla yrkeskunskaper och -färdigheter och klara de kommunikativa och professionella krav som ställs på en medarbetare på en arbetsplats?

Det var huvudfrågan i en pilotstudie som genomförts inom Göteborgsregionens yrkesutbildningar med språkstöd.

I den här rapporten beskrivs kortfattat hur samarbete och integrering vid en barnskötarutbildning med språkstöd inom pilotstudien har organiserats från ledningsnivå. Därtill presenteras resultatet av språk- och yrkeslärarnas samarbete med varandra och med apl-handledarna samt hur undervisningen därefter formades.

Resultaten pekar mot att ledningens och lärarnas val i fråga om organisering och undervisning kan möjliggöra för elever att lyckas på utbildningen och på apl trots lägre språknivå vid ingången än den som gäller för antagning inom de allra flesta yrkesutbildningar med språkstöd idag.

Pilotstudien genomfördes vid den regionala barnskötarutbildningen med språkstöd i Partille kommun och finansierades med regionala utvecklingspengar.

Projektet har erhållit Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, inrättat av EU-kommissionen. Läs mer om utmärkelsen och se film om projektet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats. 

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

GR:s roll

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Vuxenutbildningsnätverket i Göteborgsregionen i samarbete med Partille kommun.

Uppdaterad