Styrande dokument och avtal

Samverkansavtal för vuxenutbildning

Samtliga GR:s medlemskommuner har ställt sig bakom ett gememsamt samverkansavtal för vuxnas lärande (yrkesutbildningar) i Göteborgsregionen. På den här sidan hittar du det senaste avtalet.


Inom Göteborgsregionen finns idag ett samarbete och en öppenhet att välja skola/utbildning när det gäller ett flertal skolformer. Det här avtalet avser att utveckla satsningen på yrkesutbildningar i Göteborgsregionen.

Avtalet syftar till att tillvarata den samlade kapaciteten av utbildningsresurser och studerande i Göteborgsregionen för att optimera de kommunala resurserna för vuxenutbildning både utifrån ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt hänseende.

Avtalet ger rätt för invånare i Göteborgsregionen att studera de yrkesutbildningar som avtalet avser oavsett i vilken kommun invånaren är folkbokförd.

Avtalets innehåll tas fram tillsammans med kommunernas representater i olika nätverk som organiseras av Göteborgsregionen (GR).

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med området

För att ett öppet utbildningslandskap ska fungera behöver kommunerna planera och dimensionera utbudet på en regional nivå utifrån elevernas val, arbetsmarknadens kompetensbehov och kommunernas förutsättningar. Samverkansavtalen är viktiga för att det ska fungera, liksom digitala verktyg för planering och uppföljning.

Planering och dimensionering av utbildningsutbudet

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2020

Uppdaterad