Rapport, Statistik

Gymnasialt utbud

Varje år sammanställer Göteborgsregionen (GR) en rapport om det gymnasiala utbildningsutbudet samt vuxenutbildningens utbud i regionen.

Om rapporten

Rapporten har som syfte att sprida kunskap om gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom Göteborgsregionen, men fungerar även som ett diskussionsunderlag i samband med det regionala samrådet inför kommande utbud.

De reflektioner som görs i rapporten bygger på uttalanden från till exempel nätverk kring gymnasieskolan inom Göteborgsregionen, rapporter med regionala och nationella avsändare och andra former av rapportering kring utbildningsutbud och kompetensbehov i Västsverige och i Sverige i övrigt.

Kontakt

I korthet

Rapport om det samlade utbudet inom gymnasieskolans program och vuxenutbildningens yrkesutbildningar i Göteborgsregionen.

Uppdaterad