Rapport, Statistik

Uppföljning av regionala yrkesvuxutbildningar 2017–2022

I följande rapport presenteras nyckeltal för de regiongemensamma vuxenutbildningar i Göteborgsregionen som startade 2017–2022 och som har avslutats. Rapporten sammanställs två gånger per år – här hittar du den senaste versionen.

De regiongemensamma nyckeltalen avser att spegla olika aspekter av kvalitet på utbildningarna. Uppföljningsrapporten kommer två gånger per år.

Bakgrund

Göteborgsregionens medlemskommuner bedriver idag ett samarbete kring de regionala yrkesutbildningarna för vuxna. Som grund för detta samarbete finns ett samverkansavtal mellan kommunerna. Förutom att samordna utbud, marknadsföring och antagning till dessa utbildningar är en av GR:s roller i avtalet att samordna uppföljning och utvärdering av verksamheterna.

Statistiken presenteras per utbildningsområde, huvudmannakommun och kursstart samt inkluderar antal elever som sökt, blivit antagna, påbörjat och slutfört utbildningar. I statistiken presenteras också tre andelsmått, andel antagna som slutfört, andel påbörjade som slutfört och andel godkända betyg. Intentionen med rapporten är att respektive huvudman och rektor ska få ett verktyg för att kunna kartlägga och analysera sin egen verksamhet som en grund för det systematiska kvalitetsarbetet.

I många fall kan man som huvudmannakommun ha svårt att jämföra resultat inom en yrkesutbildning med andra resultat från den egna verksamheten; en yrkesutbildning har ofta egna förutsättningar som ofta kan hänga ihop med karaktären på den specifika yrkesutbildningen. Att på detta sätt få ett verktyg där man kan relatera sin egen verksamhet till liknade verksamheter inom hela Göteborgsregionen ska förhoppningsvis kunna vara till hjälp i det egna kvalitetsarbetet.

Kontakt

I korthet

Framtagen

Februari 2024

Avser

Statistik över avslutade utbildningar med kursstart 2017–2022.

Uppdaterad