Nätverk

Vuxenutbildningsnätverket

Vuxenutbildningsnätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
    till Utbildningschefsnätverket
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
    kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
    internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som antagningsnämnden (tidigare utbildningsgruppen), GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 1 januari 1995

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

, ordförande


Sofia Grebner, vice ordförande

Mölndal

Anders Hedman

Ale

Stefan Hagebring

Alingsås

  

Jamileh Mobaser

Göteborg

Hans Frimanson

Härryda

Frida Svärd

Kungsbacka

Sofia Schubert

Kungälv

Monika Nilsson

Lerum

Yvonne Jansson Sandberg

Lilla Edet

Nomi Madolo

Partille

Kristin Spolander

Stenungsund

Anna-Maria Olausson

Tjörn

Brita Malmcrona

Öckerö

Marie Egerstad

Göteborgsregionen (GR)

Linda Andersson, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

25 januari

22 februari

11 april

16 maj

10 juni

19 juni - extrainsatt möte

22 augusti

2 - 3 oktober

17 oktober

14 november

12 december

Uppdaterad