Nätverk

Vuxenutbildningsnätverket

Vuxenutbildningsnätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
    till Utbildningschefsnätverket
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
    kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
    internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som antagningsnämnden (tidigare utbildningsgruppen), GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 1 januari 1995

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Andreas Lökholm, ordförande

Göteborg

Sofia Grebner, vice ordförande

Mölndal

Anders Hedman

Ale

Stefan Hagebring

Alingsås

Amanda Waldem

Göteborg

Jamileh Mobaser

Göteborg

Hans Frimanson

Härryda

Frida Svärd

Kungsbacka

Sofia Schubert

Kungälv

Monika Nilsson

Lerum

Yvonne Jansson Sandberg

Lilla Edet

Lena Almqvist

Partille

Sandra Tedenby

Stenungsund

Anna-Maria Olausson

Tjörn

Brita Malmcrona

Öckerö

Marie Egerstad

Göteborgsregionen (GR)

Linda Andersson, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2023

19 januari

Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal FYRAN

21 februari

Tid: 13.30-16.30
Plats: TEAMS

4 april

Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal FYRAN

10 maj

Tid: 13.30-16.30
Plats: TEAMS

7 juni

Tid: 12.00-16.30
Plats:

22 augusti

Tid: 13.30-16.30
Plats: TEAMS

25 - 26 september

Tid: 26/9 09.00-17.00, 27/9 09.00-16.00
Plats: Varberg

Konferens

19 oktober

Tid: 08.30-11.30
Plats: Gårda Konferens

14 november

Tid: 13.30-16.30
Plats: Teams

12 december

Tid: 12.00-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal FEMMAN

Uppdaterad