Nätverk

Vuxenutbildningsnätverket

Vuxenutbildningsnätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
    till Utbildningschefsnätverket
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
    kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
    internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som Utbildningsgruppen, GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 1 januari 1995

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

ordförande


Sofia Grebner, vice ordförande

Mölndal

Anders Hedman

Ale

Stefan Hagebring

Alingsås

Amanda Waldem

Göteborg

Jamileh Mobaser

Göteborg

Magnus Fagerström

Härryda

Frida Svärd

Kungsbacka

Sofia Schubert

Kungälv

Monika Nilsson

Lerum

Yvonne Jansson Sandberg

Lilla Edet

Nomi Madolo

Partille

Jane Cervell

Stenungsund

Anna-Maria Olausson

Tjörn

Brita Malmcrona

Öckerö

Marie Egerstad

Göteborgsregionen (GR)

Linda Andersson, sekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2021

2 december

Tid: 08.30–13.00
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal FEMMAN

Mötestider 2022

18 januari

Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal FYRAN

22 februari

Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal SEXAN

12 april

Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN

10 maj

Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN

7 juni

Tid: 12.00-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN

23 augusti

Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN + Teams

26 - 27 september

Tid: 26/9 09.00-17.00, 27/9 09.00-16.00
Plats: Hotel Kung Carl, Stockholm

Konferens

18 oktober

Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN

15 november

Tid: 13.30-16.30
Plats: Teams

13 december

Tid: 12.00-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN

Uppdaterad