Nätverk

Vuxenutbildningsnätverket

Vuxenutbildningsnätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att:

  • Initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
    till Utbildningschefsnätverket
  • Byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
    kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet
  • Bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
    internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant
  • Årligen avlägga kort verksamhetsrapport

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som antagningsnämnden (tidigare utbildningsgruppen), GR:s politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat.

Startdatum: 1 januari 1995

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Andreas Lökholm, ordförande

Göteborg

Sofia Grebner, vice ordförande

Mölndal

Anders Hedman

Ale

Stefan Hagebring

Alingsås

  

Jamileh Mobaser

Göteborg

Hans Frimanson

Härryda

Frida Svärd

Kungsbacka

Sofia Schubert

Kungälv

Monika Nilsson

Lerum

Yvonne Jansson Sandberg

Lilla Edet

Lena Almqvist

Partille

Kristin Spolander

Stenungsund

Anna-Maria Olausson

Tjörn

Brita Malmcrona

Öckerö

Marie Egerstad

Göteborgsregionen (GR)

Linda Andersson, samordnare

Göteborgsregionen (GR)

Anteckningar

Kontakt

Mötestider 2024

25 januari
Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal TREAN

22 februari
Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal TREAN

11 april
Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR). Lokal TREAN

16 maj
Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal TREAN

10 juni
Tid: 12.00-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN

22 augusti
Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN

25-26 september
Tid: 25/9 09.00-17.00, 27/9 09.00-16.00
Plats: ej klart

17 oktober
Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN

14 november
Tid: 13.30-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN

12 december
Tid: 12.00-16.30
Plats: Göteborgsregionen (GR), Lokal ÅTTAN

Uppdaterad