Rapport

Balansering på medvetandets gräns – En kunskapsinventering om GHB och närbesläktade preparat

GHB klassas som narkotika, precis som exempelvis amfetamin och heroin, men är yngre än de båda andra. I den här rapporten ställs bland annat frågan: Vad vet vi egentligen om GHB?

Rapporten beskriver vilka frågor som har varit föremål för forskning och kunskapsuppbyggnad, både när det gäller GHB och de närbesläktade preparaten GBL och 1,4-butandiol. Den tar upp styrkor och svagheter i forskningen och identifierar kunskapsluckor inom området. Rapporten redovisar också preparatens egenskaper, utbredning och effekter, samt sammanställer erfarenheterna och kunskaperna om prevention, stöd och behandling.

Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare, kliniker och forskare som berörs av problematiken i sitt arbete, samt har möjlighet att öka kunskaperna om GHB och dess släktingar GBL och 1,4-butandiol.

Om rapporten

Statens folkhälsoinstitut har genomfört en inventering i syfte att ta reda på vilka
frågor som varit föremål för forskning och annat systematiskt kunskapsbyggande
kring GHB, GBL och 1,4-butandiol, samt att identifiera kunskapsluckor. Resultatet av inventeringen presenteras i den här rapporten.

Inventeringen har utförts av Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor (FMB) – ett forskarnätverk i Västra Götaland. Docent Torbjörn Forkby vid Göteborgsregionen FoU i Väst och fil.dr. Solveig Olausson vid Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har författat rapporten.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2011

Författare

Torbjörn Forkby och Solveig Olausson

Uppdaterad