Utbildning

ASI-utbildning, start 2 december

Två kvinnor sitter mitt emot varandra och samtalar

Plats

Göteborg

Startdatum

2 december 2024

ASI (Addiction Severity Index)är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform, avsedd att användas i missbruks- och beroendeverksamhet. I samarbete med Göteborgs stad bjuder vi in till en utbildning i ASI.

Metoden är ursprungligen framtagen i USA på 1970-talet, men den är sedan länge översatt och anpassad efter svenska förhållanden av Socialstyrelsen, som även förvaltar och utvecklar den svenska versionen. Idag använder närmare 90 procent av alla kommuner ASI och metoden har högsta rekommendation i Nationella Riktlinjer (2019).

Upplägg

Denna ASI-utbildning sträcker sig över fyra heldagar.

Dag 1 och 2: Vi går tillsammans igenom grunderna för att använda metoden. Därefter gör ni kursdeltagare en intervju med en klient, som sedan lämnas in för rättning innan dag 3.

Dag 3 äger rum sex veckor senare och där går vi igenom hur vi även kan använda oss av metoden för planering av vård.

Dag 4 avslutar utbildningen ett halvår senare. Då går vi huvudsakligen igenom hur vi kan använda metoden för att följa upp våra klienter. Dessutom får du som deltagit diplom.

Utbildare

Janita Vallius, ASI-processledare i Göteborgs stad och godkänd metodutbildare i ASI av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

25 november 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

8 750 kr exkl. moms.

Avgiften faktureras efter att de två första dagarna är genomförda. I avgiften ingår kursdokumentation samt fika och lunch under samtliga dagar.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

2–3 december 2024, kl. 9–16
31 januari 2025, kl. 9–16
13 juni 2025, kl. 9–15

Dagarna planeras att genomföras hos Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Målgrupp

Berörd personal som arbetar inom behandlings- eller utredningsverksamheter och missbruksvård inom socialtjänst, hälso-och sjukvård eller privata aktörer.

Uppdaterad