Konferensdokumentation

Varför behöver vi arbeta förebyggande och hur gör vi?

Förebyggande, hälsofrämjande och proaktivt arbete är angelägna frågor för kommunerna och som stöd och inspiration höll GR en konferens den 19 oktober 2022. I denna skrift kan du läsa sammanfattningar av föreläsningarna under konferensen.

Läs om bland annat:

  • ”Att arbeta mer förebyggande är en viktig del av lösningen”
  • Hälsoekonomer kan hjälpa till att motivera hälsofrämjande insatser
  • Skuggning och utbildning gav ökad kompetens i rehabinsatser
  • Nytt nationellt vårdprogram för levnadsvanor
  • Hur kan vi skapa effektiva hälsofrämjande insatser i praktiken?

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

I korthet

Publicerad

2022

Framtagen inom projekt

Nära vård

GR:s roll

Arrangör av konferensen

Uppdaterad