Stöd och erbjudande

Metodhandledning i Motiverande samtal (MI)

Som stöd för det praktiska arbetet med Motiverande Samtal (MI) erbjuder Göteborgsregionen möjligheten för arbetsgrupper eller utvalda medarbetare på en arbetsplats att få handledning i MI.

Handledningen ökar er deltagares medvetenhet om vad ni gör i samtalen som är i linje med grunderna i MI, liksom vad ni kan göra mer respektive mindre av för att vara så MI-förenliga som möjligt.

Innehåll

Innehållet anpassas utifrån er deltagares behov och önskemål. Vi varvar reflektion utifrån fallexempel med praktisk övning i olika MI-strategier. Feedback på egna samtal är också möjligt. Beroende på era uppdrag i relation till MI-arbetet i er organisation är handledningen till för att:

  1. stärka er förmåga att praktisera MI
  2. belysa olika möjligheter till att inspirera kollegor att mer medvetet tillämpa MI
  3. handleda er i rollen som metodstödjare i MI

Handledningen görs i grupper på upp till sex personer. Tillfällena är 2-3 timmar långa och genomförs digitalt (handledningen kan eventuellt även erbjudas på plats). Vi anpassar omfattningen utifrån era behov och önskemål.

Förkunskaper

Handledningen förutsätter att ni har genomgått åtminstone grundkurs i MI i vår regi eller genom annan utbildningsanordnare. Om detta gjordes för mer än ett år sedan kan vi erbjuda möjligheten till repetition i grupp eller via instuderingsmaterial på egen hand.

Våra kurser i Motiverande samtal (MI)

Vi erbjuder grundkurs, fördjupningskurs och MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare eller chef. Du hittar våra aktuella kurser i MI under Kurs och konferens.

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

I korthet

Målgrupp

Handledningen riktar sig till arbetsgrupper eller enskilda medarbetare på arbetsplatser där ni parktiserar Motiverande samtal (MI), och som tidigare har gått kurs i MI.

Frågor och intresseanmälan

Kontakta utbildningsledare Patrick Gruczkun: patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se, 031-33 55 182

Uppdaterad