Stöd och erbjudande

Metodhandledning i Motiverande samtal (MI)

Som stöd för det praktiska arbetet med Motiverande Samtal (MI) erbjuder Göteborgsregionen arbetsgrupper, eller utvalda medarbetare på en arbetsplats, att få handledning i MI.

Handledningen ökar deltagarnas medvetenhet om vad de gör i samtalen som är i linje med grunderna i MI, liksom vad som kan göras mer respektive mindre av för att vara så MI-förenliga som möjligt.

Innehåll

Innehållet anpassas utifrån deltagarnas behov och frågor. Reflektion utifrån olika fallexempel kombineras med feedback på MI-tillämpningen. Utrymme ges för praktisk övning av olika MI-strategier samt, för de som önskar, reflektion och feedback på ljudinspelningar eller transkript av egna samtal. Beroende på de professionella uppdragen är handledningen till för att:

  1. stärka förmågan att praktisera MI
  2. belysa olika möjligheter till att inspirera kollegor att mer medvetet tillämpa MI
  3. handleda i rollen som MI-metodstödjare

Handledningen görs i grupper på upp till sex personer. Tillfällena är 2-3 timmar långa och genomförs digitalt (handledningen kan eventuellt även erbjudas på plats). Omfattningen anpassas utifrån verksamhetens behov och önskemål.

Förkunskaper

Handledningen förutsätter att deltagarna har genomgått åtminstone grundkurs i MI i vår regi eller genom annan utbildningsanordnare. Om detta gjordes för mer än ett år sedan kan vi erbjuda möjligheten till repetition i grupp eller via instuderingsmaterial på egen hand inför handledningens uppstart.

Kort film om MI-metodhandledningen

I filmen berättar kurs- och handledaren Karolina Edler om upplägget för metodhandledningen i MI.

Våra kurser i Motiverande samtal (MI)

Vi erbjuder grundkurs, fördjupningskurs och MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare eller chef. Du hittar våra aktuella kurser i MI under Kurs och konferens.

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

I korthet

Målgrupp

Handledningen riktar sig till arbetsgrupper eller enskilda medarbetare på arbetsplatser där ni parktiserar Motiverande samtal (MI), och som tidigare har gått kurs i MI.

Frågor och intresseanmälan

Kontakta utbildningsledare Patrick Gruczkun: patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se, 031-33 55 182

Uppdaterad