Rapport

Ekonomiskt bistånd – en förstudie

I denna rapport presenterar Sveriges kommuner och regioner (tidigare Sveriges kommuner och landsting) och Göteborgsregionen FoU i Väst en förstudie som identifierar områden som är centrala att ta hänsyn till i ett framtida utvecklingsarbete kring ekonomiskt bistånd samt utvecklingsidéer kopplade till områdena.

Studien identifierar följande områden som särskilt viktiga att uppmärksamma vid ett framtida utvecklingsarbete:

  • Introduktionen av nyanställda socialsekreterare
  • Kompetensutvecklings- och karriärmöjligheter för anställda socialsekreterare
  • Tillgång till systematiska och kunskapsbaserade arbetssätt och arbetsverktyg
  • Fungerande samverkan
  • Brukarperspektiv

Kontakt

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Cornelia Björk

Framtagen

2016

Uppdaterad