Utbildning

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Plats

Göteborg

Startdatum

20 november 2024

Den här kursen ger en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, och vägledning för den praktiska tillämpningen – från aktualisering av ett ärende till genomförande och avslut.

Att handlägga och dokumentera ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bland annat utifrån rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser.

Upplägg och mål

Under kursdagen får du en grundlig genomgång av regelverket och vägledning när det gäller den praktiska tillämpningen. Vi går igenom hela processen för att ge en helhetsbild av vad som gäller från det att ett ärende aktualiseras tills att genomförandet av en insats avslutas. Tidsmässig tonvikt ligger på myndighetsutövningsprocessen eftersom den delen är mer omfattande och detaljreglerad. Målet är att du som deltagare ska känna en större trygghet gällande vad som förväntas ur ett socialrättsligt perspektiv, och få användbara tankar om hur vi blir bättre på att dokumentera rätt saker.

Innehållet baseras på aktuell lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 som trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utbildningen uppdateras självklart med nya socialtjänstlagen så snart lagförslag beslutats.

Målgrupp för utbildningen är i första hand myndighetsutövare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde, men kursen är även användbar för utförare och andra som vill ha en socialrättslig grund att stå på.

Innehåll

Under kursdagen går vi bland annat igenom:

 • Övergripande om socialtjänstens ansvar, kvalitet, allmänna handläggningsregler med mera.
 • Delaktighet och barnrättsperspektiv.
 • Handläggning och dokumentation av:
  – ansökningar och anmälningar
  – utredningsarbetet i olika verksamheter
  – bedömning och individuell behovsprövning
  – utformning av beslut
  – uppdrag till utförarna
 • Handläggning av överklagande.
 • Dokumentation under utredning och genomförande: hur, vad, när?
 • Planering av insatser:
  – vårdplan
  – genomförandeplan
 • Uppföljning hos myndighetshandläggare och utförare.
 • Att avsluta insats och sammanställa slutanteckning.

Utbildningen uppdateras enligt nya socialtjänstlagen så snart lagförslag har beslutats.

Utbildare

Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Hon arbetar sedan 2010 som utbildare, handledare och utvecklingskonsult.

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

1 november 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 3 000 kr exkl. moms.
Övriga: 3 500 kr exkl. moms.

Fika och lunch ingår.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

20 november 2024, kl. 9–16.

Plats centralt i Göteborg meddelas i bekräftelsen som vi skickar cirka två veckor innan kursen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till myndighetsutövare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde. Men den är även användbar för utförare och andra som vill ha en socialrättslig grund att stå på.

Uppdaterad