Utbildning

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Plats

Göteborg

Startdatum

25 maj 2023

Den här kursen ger en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, och vägledning för den praktiska tillämpningen – från aktualisering av ett ärende till genomförande och avslut.

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bland annat utifrån rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser.

Upplägg och mål

Under kursdagen får du en grundlig genomgång av regelverket och vägledning när det gäller den praktiska tillämpningen. Vi går igenom hela processen, för att ge en helhetsbild av vad som gäller från det att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas. Tidsmässig tonvikt ligger på myndighetsutövningsprocessen eftersom den delen är mer omfattande och detaljreglerad.

Kursens innehåll baseras på aktuell lagstiftning samt på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 som trädde i kraft den 1 januari 2015 och som omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

Målet är att kursdeltagarna ska känna en större trygghet i vad som förväntas ur ett socialrättsligt perspektiv, och få användbara tankar om hur vi blir bättre på att dokumentera rätt saker.

Innehåll

Under kursdagen går vi bland annat igenom:

 • Övergripande om socialtjänstens ansvar, kvalitet, allmänna handläggningsregler med mera.
 • Delaktighet och barnrättsperspektiv.
 • Handläggning och dokumentation av:
  – ansökningar och anmälningar
  – utredningsarbetet i olika verksamheter
  – bedömning och individuell behovsprövning
  – utformning av beslut
  – uppdrag till utförarna
 • Handläggning av överklagande.
 • Dokumentation under utredning och genomförande: hur, vad, när?
 • Planering av insatser:
  – vårdplan
  – genomförandeplan
 • Uppföljning hos myndighetshandläggare och utförare.
 • Att avsluta insats och sammanställa slutanteckning.

Utbildare

Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Hon arbetar sedan 2010 med utbildning, handledning och andra former av utveckling inom det sociala området.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

2 maj 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 950 kr exkl. moms.
Övriga: 3 400 kr exkl. moms.

Fika och lunch ingår.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

25 maj 2023, kl 9–16.

Plats centralt i Göteborg meddelas i bekräftelsen som vi skickar cirka två veckor innan kursen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till myndighetsutövare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde. Men den är även användbar för utförare och andra som vill ha en socialrättslig grund att stå på.

Uppdaterad