Rapport

Erfarenheter av uppsökande arbete med vuxna och unga vuxna

En rapport baserad på fem forskningscirklar om uppsökande arbete när det gäller att nå vuxna personer som har problem med missbruk, psykiskt utsatthet och hemlöshet.

Under 2007 genomförde socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad en forskningscirkel om uppsökande arbete. Det ledde till att det togs initiativ till ett nationellt projekt med forskningscirklar.

Rapporten sammanfattar forskningscirkeln i Stockholm, samt fyra forskningscirklar som under hösten 2008 och våren 2009 genomfördes i Umeå, Södertörn, Göteborg och Malmö. I rapporten redovisas också en genomgång av litteratur om uppsökande arbete.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Björn Andersson

Framtagen

2010

Samarbetspartners

FoU Malmö, FoU Södertörn, Göteborgs universitet, Socialstyrelsen, Stockholms stad samt Utvecklings- och fältforskningsenheten, Umeå socialtjänst (UFFE)

Uppdaterad