Stöd och erbjudande

Framtidens ledare

Framtidens ledare vid Göteborgsregionen (GR) stöttar medlemskommunerna i organisations- och ledarutveckling samt ledarförsörjning. Här kan du läsa om våra program och erbjudanden.

Våra processledare har lång erfarenhet av att utveckla organisationer, verksamheter och ledare. Vårt arbetssätt är processinriktat och fokuserar på faktisk förändring och förbättring. Med processinriktat menar vi att vi följer gruppens utveckling istället för att arbeta utifrån en färdig agenda. På så sätt fångar vi upp gruppens behov och önskemål. Alla insatser bygger på samlad erfarenhet, forskning och beprövade metoder.

Detta gör Framtidens ledare

Utvecklingsprogram

Våra fasta utvecklingsprogram utgår alltid från erfarenhet och behov. Målgruppen är blivande, nya och erfarna chefer på såväl operativ som strategisk nivå. Utöver specifikt innehåll i respektive utvecklingsprogram bidrar samtliga program till erfarenhetsutbyte över sektors- och kommungränser. Deltagarna har efter avslutat program med sig ett värdefullt nätverk av personer i samma situation och med liknande utmaningar.

Utvecklingsinsatser utifrån era behov

Utifrån era behov och önskemål utformar och leder vi också kortare eller längre utvecklingsinsatser såsom ledningsgruppsutveckling, chefsstöd/konsultation, chefshandledning, ledarutveckling och facilitering av större workshops. Målet är alltid att skapa förutsättningar för högre organisatorisk måluppfyllelse och arbetsglädje.

Se nedan vad vi erbjuder just nu.

Kontakt

Malin Larsson

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 86

Heléne Raa

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 62

Jessica Johansson

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 25

Vision

Framtidens ledare verkar för ett attraktivt, hållbart och utvecklande ledarskap i Göteborgsregionen.

Processinriktade utvecklingsprogram

Skräddarsydda utvecklingsinsatser

Uppdaterad