Nyhet

GR och UHR i samtal om EU-projekt

I Göteborgsregionens kommuner pågår ett stort antal projekt inom skolutveckling. En stor del av dessa är finansierade genom EU-medel. När UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt och hans kollegor besökte regionen under förra veckan presenterades några exempel på välfungerande europeiska utbyten genom Erasmus+.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning. Ett exempel på ett sådant projekt är DigInc, där Göteborgsregionen (GR) tillsammans med offentliga organisationer från Frankrike och Storbritannien undersöker och tar fram digitala alternativ för elever som av olika anledningar inte genomför eller fullföljer prao.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har i uppdrag att samordna och föra ut finansiering inom EU-program och internationella program för samarbeten och utbyten inom utbildningsområdet. Ytterligare två exempel som UHR fick ta del av vid besöket i Göteborgsregionen var projektet Hypatia in pre-school vid Krokens förskola i Mölnlycke och arbetet med Erasmus + vid SKF Tekniska gymnasium i Göteborg.

Under besöket presenterades också Göteborgsregionens arbete med kompetensförsörjning, fullföljda studier och samarbete med Göteborgs Universitet.

Uppdaterad