Metod och verktyg

Fullföljda studier: System för tidiga upptäckter och insatser

System för tidiga upptäckter och insatser är ett stödmaterial som kan användas av skolpersonal i arbetet med att identifiera elever som är på väg bort från skolan. Materialet ger stöd för att kunna göra bra analyser samt förslag på hur insatser kan formuleras och följas upp.

Kartläggningsunderlag och mall


Om materialet

Materialet är framtaget inom projektet Plug Innan – tidiga insatser för fullföljda studier. Ladda ner det i sin helhet genom att klicka på den gröna knappen ovan. Vill du använda mallarna i materialet enskilt finns även de som bilagor ovan. Nedan kan du också se en film som förklarar hur System för tidiga upptäckter och insatser fungerar:


Materialet består av två moduler

I modul 1 kartläggs grupp/-klasser och/eller enskilda elever utifrån deras skolanknytning. Att stärka elevers involvering och skolanknytning är en viktig del i ett främjande och förebyggande arbete för att fler unga ska uppleva skolan som meningsfull och i slutändan fullfölja sina studier.

Modul 1 består av:

  • Introduktion till Modul 1 med beskrivning av begreppet skolanknytning.
  • En lathund som beskriver hur du går tillväga i själva kartläggningen, Steg för steg - såhär gör du.
  • En kartläggning för grupp-/klassnivå med olika påståenden att ta ställning till.
  • En kartläggning för individnivå med olika påståenden att ta ställning till.
  • En samtalsguide för dig och dina kollegor att använda i analysarbetet av det som framkommit i kartläggningen.

Efter utförda kartläggningar finns gott om underlag att analysera i skolpersonalgruppen.

I samtalsguiden finns stöd för analysarbetet. Analysen ligger sedan till grund för det arbete som genomförs i Modul 2, där rätt insatser och förändringar ska arbetas fram för att möta elevernas eller elevens behov.

I modul 2 används det underlag som genom kartläggning och analys framkom i modul 1. I modul 2 fattas beslut om vilka insatser och förändringar som ska erbjudas elever eller eleven för att skapa förutsättningar för ökad skolanknytning. I modul 2 arbetas också fram samt ett ramverk för uppföljning av dessa insatser och förändringar.

Modul 2 består av:

  • Introduktion till Modul 2 där modellen för analys, planering, genomförande och uppföljning beskrivs.
  • En lathund som beskriver hur du går tillväga i själva kartläggningen, Steg för steg - såhär gör du.
  • Mallar där förändringar och uppföljning av dessa ska beskrivas.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2021

Framtagen inom projekt

Plug Innan

Uppdaterad